Jak studovat na univerzitě ve Skotsku – část I.

Láká tě studium v zahraničí, ale nechceš platit vysoké školné? Nespoléhej se na Erasmus a objev možnost plnohodnotného studia na univerzitě ve Skotsku. 

Foto: Ivana Paulusová

Tento článek je první ze série Studium ve Skotsku. Postupně se dozvíš více o hlavních výhodách studia v zahraničí, jak se lze na skotskou univerzitu dostat, něco o finanční stránce věci, životě na univerzitě v zahraničí a mé osobní zkušenosti.

Sama jsem totiž před několika týdny dokončila druhý ročník bakalářského studia na univerzitě v Edinburghu a odletěla na roční výměnný pobyt. Studium v zahraničí mě nadchlo a myslím, že v několika ohledech posunulo dál. Jelikož vím, že s možností studia ve Skotsku mnoho studentů obeznámeno není, rozhodla jsem se napsat tuto sérii článků. Chtěla bych napravit několik mýtů, které o studiu v zahraničí panují a ukázat ti cestu, která ti může pomoci otevřít dveře do světa. 

V tomto článku bych ráda představila několik výhod, které dle mého názoru studium v zahraničí – a přesněji studium ve Skotsku – má. 

Široká nabídka oborů a flexibilita studia 

Skotsko je domovem několika světově uznávaných univerzit. Nejznámější a nejlépe hodnocené jsou 4 historické univerzity – University of Aberdeen, University of Edinburgh, University of Glasgow a University of St. Andrews, ale celkem jich ve Skotsku najdeš více. Většina univerzit se pyšní velmi širokou nabídkou oborů.

Svůj obor tedy najdeš, ať už se rozhodneš studovat inženýrství nebo hudbu. Kromě velmi široké nabídky oborů je výhodou také flexibilita studia. Během prvních dvou let máš u většiny oborů možnost vybrat si předměty napříč fakultami a vyzkoušet něco nového.

Během těchto dvou let je také možnost změnit si obor, který studuješ, například z matematiky na ekonomii. Je tedy mnohem menší pravděpodobnost, že po roce zjistíš, že tě zvolený obor nebaví, musíš přejít na jinou školu a začínat zase od začátku. I já jsem této možnosti využila a na konci druhého ročníku jsem se rozhodla změnit svůj dvouobor Geografie a Ekonomie na Ekonomii a Environmentální studia. Po několika geografických předmětech jsem totiž zjistila, že ve studiu Geografie vlastně nevidím moc smysl. 

Foto: Ivana Paulusová

Školné zdarma 

O studiu v zahraničí koluje plno domněnek a předsudků. Mezi ty nejčastější, se kterými jsem se setkala patří to, že studium v zahraničí je velmi drahé či je jen pro třídní premianty. Obě tyto domněnky však lze vyvrátit. Další z výhod studia ve Skotsko oproti ostatním státům je to, že jako student z Evropské unie nemusíš hradit školné. Můžeš tedy studovat na prestižní světově uznávané univerzitě s dlouhou tradicí a to zdarma. Školné je placené organizací SAAS. Po přijetí na univerzitu je třeba si o zaplacení požádat, ale to je velmi jednoduchý online proces. I když je budoucnost školného nejistá kvůli Brexitu, studenti, kteří začnou jejich studium ve školním roce 2020/2021 mají garantováno, že se podmínky platby školného za dobu jejich studia nezmění. To znamená, že budou moci dostudovat zdarma. 

(update 04/2021: aktuální podmínky pro studium zjistíš na oficiálních stránkách Skotska)

Foto: Ivana Paulusová

Styl vzdělávání

Mezi další výhody patří především západní styl vzdělávání. Důraz se klade především na rozvoj kritického myšlení a samostatnou práci. Téměř se nesetkáme s tím, že bychom se museli učit dohledatelná fakta na zpaměti. Studenti ale musí věnovat více času psaní esejí. Ve většině oborů a předmětů si však můžeš vybrat, na co přesně se chceš zaměřit a často je na tobě, jak dané téma pojmeš. Já sama jsem se setkala například s take-home exam, kdy jsem měla 24 hodin na napsání 2 esejí z 6 zadání.

Velkou výhodu také vidím v přístupu profesorů a jiných pracovníků školy ke studentům. Za dva roky na univerzitě jsem se nesetkala s tím, že by nějaký profesor byl nepříjemný, odmítl něco vysvětlit či jinak pomoci. 

Multikulturní prostředí

Skotské university jsou známé mezi studenty z celého světa. Při studiu tedy máte možnost pracovat s lidmi z různých koutů světa, z různých kultur i zázemí. Kromě kamarádů po celém světě, tak po ukončení univerzity budeš mít i mnohem větší kulturní rozhled. 

Foto: Ivana Paulusová

Mimoškolní aktivity 

Velké univerzity nabízí kromě kvalitního vzdělávání také široké spektrum volnočasových aktivit. Můžeš se zapojit do některých z desítek sportovních klubů, ať už na soutěžní úrovni či jako nováček. Ve volnočasových klubech můžeš najít kamarády se stejnými zájmy, ať už tím zájmem je náboženství, hraní her, vaření či moderní tanec. A pokud nenajdeš klub, který se vám líbí, můžeš založit svůj vlastní. Kluby jsou vedeny současnými studenty a já tak letos byla ve vedení Yoga society a Buddy leader pro studenty na Erasmu. Potkala jsem tak nejen nové přátele, ale také jsem získala nové hodnotné zkušenosti.

Díky programu mé fakulty jsem také měla možnost vycestovat do Keni a navštívit nejen přírodní a kulturní památky, ale také instituce jako je World Bank a OSN. To zmiňuji jako doklad toho, že velké zahraniční univerzity nabízejí opravdu velkou škálu příležitostí. 

Foto: Ivana Paulusová

Možnost vycestovat dál 

Většina skotských univerzit má smlouvy s univerzitami po celém světě. Studenti tedy mají možnost během bakalářského studia vyjet na půl roku nebo na rok do zahraničí. Ze Skotska se tak již během bakalářského studia můžeš dostat na několik měsíců do Ameriky, Austrálie či Asie. Vědomí toho, že bych mohla na semestr či dva vyjet do mé vysněné Austrálie pro měl byl taky jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla na univerzitu do zahraničí přihlásit. Třeba tohle bude jeden z motivujících bodů i pro tebe.

Již uvažuješ o studiu ve Skotsku? Nebo tě nějaký z výše zmíněných bodů přesvědčil, že by studium v zahraničí mohlo být to pravé pro tebe? V příštím článku tě provedu přijímacím řízením a dodám pár rad, aby tvoje případná přihláška byla co nejúspěšnější.