Inženýrské studium EMerald pro geology!

Chcete studovat a přitom poznávat jiné země? EMerald je dvouroční navazující vysokoškolský program, který se zaměřuje na aspekty inženýrství georesources – jeho charakteristiku, zpracování a modelování. Plus každý semestr je v jiném státě! A to chcete!

Klasicky, celé studium se skládá ze čtyř semestrů. Povinností studenta je získat během celého studia celkem 120 kreditů, tzn. 30 kreditů za jeden semestr. Akademický rok začíná v září.

Super na tom celém je, že každý semestr strávíte někde jinde. Začnete studovat v Belgii v městě Liège, druhý semestr strávíte ve francouzském Nancy, třetí semestr budete studovat ve švédském městě Luleå a studium pak završíte pobytem na jedné ze čtyř partnerských univerzit.

Ilustrační foto. CCo Public Domain. Zdroj: pixabay.com

Co je náplní studia?

Tento program zahrnuje studium minerálních a kovových zdrojů, a moderní strojírenské technologie. Celé studium je vedeno v anglickém jazyce. Dále se můžete těšit na kurzy jako geologie rud, geostatistika, zpracování nerostných surovin a recyklace a mnoho dalšího.

Požadavky

  • Uchazeči o tento program musí být držiteli bakalářského titulu ve strojírenství se základy geologie nebo mít bakalářský titul v oboru mineralogie, hornictví, chemie, geologie, metalurgie nebo inženýrského titulu v oblasti geologie,
  • uchazeči musí mít dobrou znalost anglického jazyka,
  • musí být obyvateli EU,
  • úspěšní uchazeči musí splnit požadavky hostující organizace,
  • všichni kandidáti prokážou svojí totožnost a po celou dobu budou uvádět pouze přesné a pravdivé osobní informace,
  • garanti projektu si vyhrazují právo sami zvolit úspěšné kandidáty.

Stipendium

Výše stipendia bude pokrývat následující položky: dopravu z jedné univerzity na druhou, výdaje spojené s vaší účastí na exkurzích a konferencích, the Winter Business School, aj.

Uchazeč žádající o stipendium musí vzít na vědomí, že:

  • žádná z těchto položek není zpěněžitelná,
  • tyto podmínky jsou pro všechny uchazeče stejné,
  • úspěšní kandidáti odpovědni za uhrazení všech daní a poplatků spojené s tímto stipendiem.

Jak se přihlásit?

Přihlášky zasílejte nejpozději do 25. 6. 2017.

Více informací naleznete zde.
Zdroj: sqore