IntergenerACTION

Mládež v akci zve na  školení zaměřené na mezigenerační práci. Rok 2012 byl vyhlášen „Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“. Cílem školení i dalších aktivit probíhajících během celého roku je  propojení mladší a starší generace v komunitách i každodenním životě.

Cíle školení:

  • prodiskutovat pojem ageismus, předsudky a stereotypy o stáří
  • zvýšit povědomí o povaze „mezigenerační práce“ a porozumět jejím specifikům
  • prozkoumat propojení s konceptem celoživotního učení
  • vytvořit nové nápady pro práci s mládeží v komunitách
  • rozvíjet stávající mezigenerační praxi na místní i evropské úrovni
  • poskytnout účastníkům školení vědomostní základ, aby byli schopni sdílet příklady  „dobré praxe“, podporovat a realizovat mezigenerační spolupráci ve svých vlastních komunitách v rámci programu Mládež v akci

Přihlásit se mohou pracovníci s mládeží, vedoucí mládeže, školitelé, projektoví manažeři atd. zvláště ti, kteří pracují s mladými lidmi s omezenými příležitostmi. Účastníci mají během kurzu zdarma ubytování, stravu a proplaceno jim bude také 80% cestovních nákladů.

Akce se koná 17. – 23. 11 2012 v České Skalici, přihlášky je možné posílat do 7. října prostřednictvím online formůláře na stránkách SALTO.

Pro více informací navštivte stránky SALTO nebo kontaktujte Adélu Přibylovou na adelap[zavinac]mladezvakci.cz, nebo na tel. 221 850 925.

Podle Eurodesk.cz, Náhledový obrázek intergeneraction.wordpress.com