Humanitární kongres v Praze

Zajímáte se o problematiku humanitární pomoci? Nenechte si rozhodně ujít již 3. ročník humanitárního kongresu!

Skupina těch největších nevládních organizací působících v oblasti humanitární pomoci v Česku pořádá již 3. ročník mezinárodního humanitárního kongresu. Akce se bude konat 23. 10. 2015 v Praze a hlavní téma letošního ročníku je „Od Bosny k Ukrajině – rostoucí výzvy humanitární pomoci“. Kongresu se účastní jak humanitární pracovníci z nevládních organizací, zástupci akademického sektoru, médií, ale také studenti. Umožňuje proto vytvoření mezinárodní platformy pro výměnu zkušeností, znalostí, trendů a inovací v dané oblasti.

Vybraná témata panelových diskusí:

  • Úvodní panel – Proč stále narůstá mezera mezi celosvětovými potřebami a schopností humanitárního sektoru reagovat? Co se změnilo a jak se můžeme poučit z posledních 20ti let?
  • Humanitární pomoc ve světě – Panel se zaměří na klíčové aspekty humanitární krize na Ukrajině a humanitární pomoc po zemětřesení v Nepálu.
  • Uprchlická krize – Počty uprchlíků rostou rekordním tempem po celém světě. Jaká je v tomto kontextu role humanitárních organizací? Jak se vyrovnat s krizí ve Středomoří?
  • Studentský panel – Mozaika aktuálních přístupů a témat. Na konkrétních projektech českých nevládních organizací se představí různé sektory humanitární pomoci.

Registrace jsou otevřeny do soboty 10. 10. 2015 (do 13:00). Registrace však bude možná i na místě v den konání. Stačí vyplnit registrační formulář a zaplatit účastnický oplatek, který je pro studenty 100 Kč.

Bližší informace o programu a průběhu konference najdete na oficiálních stránkách nebo na Facebooku.

humanitární

Datum konání: Pátek, 23. 10. 2015

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6/2710, 160 00 Praha – Dejvice

Zdroj: www.humanitarnikongres.cz