Call for volunteering in Poland / Hledáme dobrovolníky do Polska

Vyjeďte s námi dobrovolničit do osmi skvělých různorodých polských organizací v rámci Evropského sboru solidarity. / Mladiinfo CR is offering very good European Solidarity Corps projects in 8 different organizations in Poland!

Popis projektu

Polská Nadace Roberta Schumana hledá 18 dobrovolníků. Dobrovolník se bude podílet na různých aktivitách dle umístění v konkrétním projektu.

Je to skvělá příležitost pro ty, kteří chtějí do svého životopisu zařadit mezinárodní zkušenost, zlepšit osobní a profesní kompetence ve speciálním a integračním vzdělávání ve formálních i neformálních metodách!

O jaké organizace se jedná?

 • Tři speciální mateřské školy pro děti se zdravotním postižením (Varšava).
 • Pravidelná mateřská škola pro děti se speciálními nutričními potřebami (Varšava).
 • Základní škola s integračními třídami (Varšava).
 • Asociace rozvíjející se aktivity dětí „Chance“ – nevládní organizace zaměřená na zajištění co nejlepšího rozvoje, zvyšování vzdělávacích podmínek pro děti a zvyšování kvality práce v předškolním vzdělávání (Varšava).
 • Nadace polského Roberta Schumana – nevládní organizace zabývající se evropským a občanským vzděláváním (Varšava).
 • Evropský klub pro integraci ve školním kampusu ve Wojkowicích – neformální evropské vzdělávání pro členy Evropského integračního klubu a studentů škol (Wojkowice ve Slezském regionu).

Jak se přihlásit

Projekt je určený pro mladé lidi od 18 do 30 let (striktní podmínka programu Evropského sboru Solidarity – ESC). Pokud se chcete projektu zúčastnit a jste z České republiky, zašlete váš životopis v anglickém jazyce opatřen fotografií na adresu kancelar@mladiinfo.cz nejpozději do 13. května 2019 a my vám rádi pomůžeme ve výběrovém procesu. Více informací se dozvíte zde.

Nezaujala vás tato nabídka? Zkontrolujte naši stránku, zda nepřibylo něco šité na míru právě vám!

Project Description

The Polish Robert Schuman Foundation is searching for 18 volunteers! The volunteer will participate and help in different activities according to their placement in the project.

This is a very good opportunity for the ones who would like to have an intercultural experience, improve personal and professional competences in special/integrative education in formal and non-formal methods! You can see the information about organizations below

 • 3 special kindergartens for children with disabilities (Warsaw),
 • regular kindergarten for children with special nutritional needs (Warsaw),
 • primary school with integrative classes (Warsaw),
 • Association of Developing Children’s Activity “Chance” – NGO focusing on providing the best possible development, increasing the educational conditions for children and raising the quality of work in early childhood education (Warsaw),
 • the Polish Robert Schuman Foundation office – NGO working on European and civic education (Warsaw),
 • European Integration Club at the School Complex in Wojkowice – non-formal European education for members of European Integration Club and school students (Wojkowice in the Silesian region).

Application and selection process

The coordinating organization is the Robert Schuman Foundation. If you are interested in and are available to take part in the project,  please send your CV in English (including your photo) to kancelar@mladiinfo.cz for pre-evaluation. The deadline is May 13 2019.

Please note that this project is only for Czech participants who are between 18-30 years old.

You can find more information about the project here.

Stay with us for more opportunities!