Fotosoutěž o zachycení kulturní rozmanitosti v ČR

Soutěž je otevřená všem amatérským i profesionálním fotografům bez rozdílu věku. Autoři tří nejnápaditějších fotografií obdrží kvalitní fotoaparát. Absolutní vítěz soutěže se zúčastní slavnostního vyhlášení vítězů soutěže v holandském Utrechtu.

Účastníci se hlásí do soutěže s jednou až třemi fotografiemi, které se vztahují k tématu kulturní rozmanitosti a interakci různých kultur v České republice. Vítězné fotografie vybere nezávislá a odborná porota.

Kritériem pro výběr bude zejména kreativní naplnění tématu soutěže, nikoli technická kvalita snímku. Hlavní vítěz soutěže Koktejl kultur postupuje do mezinárodní soutěže vyhlášené v rámci projektu Media4us ve všech projektových zemích (Německo, Velká Británie, Švédsko, Nizozemí, Maďarsko, Belgie, Itálie, ČR). Soutěžící, jejichž snímky se umístí na 1. – 3. místě, získají kvalitní fotoaparát.

 

Do soutěže je možné se přihlásit v období: 1.4. – 31.5.2012.

Vyhlášení 3 vítězných snímků: červen 2012.

Pravidla a registrace: ZDE