Fifty shades of mind v Litvě

Český tým ve složení Barbora, Daniel, Lukáš, Sára, Terka a Veronika se s tebou rozhodli podělit o své zážitky z litevské výměny mládeže, kde se vzdělávali o všemožných tajích psychického zdraví.Ve dnech 25. 3. až 3. 4. jsme se zúčastnili mezinárodní výměny mládeže s názvem „Fifty shades of mind“, a to v litevském Kaunasu. Projektu, jehož hlavními tématy byly psychické zdraví, práce s emocemi, mindfulness a sebepoznání, se zúčastnily tři desítky účastníků z České republiky, Litvy, Rumunska, Španělska a Polska.

Úvod do projektu Fifty shades of mind

První den projektu jsme zahájili icebreakery a interaktivními hrami, které jsou super na poznání se navzájem. Po obědě jsme se seznámili s významem Youth passu a se škálou možných dosažitelných kompetencí. Už víme, jak ho získat, jak ho správně vyplnit a využít. Dozvěděli jsme se o fungování projektů Erasmus+. Nastavili jsme si základní pravidla projektu, sdíleli svá očekávání a obavy a naladili se do nadcházejících dní. Celý projekt se nesl ve znamení několika témat.

Fifty shades of mind. Zdroj: Autoři článku

Přijímání emocí:

Cvičení očního kontaktu: Ve dvojicích jsme se zapojili do cvičení s cílem udržení a posilování očního kontaktu, a to při poslechu meditační hudby. A jaké z toho plynou benefity? Podpora empatie a aktivního poslechu nebo vytvoření hlubších vazeb v týmu.

Prozkoumání emocí: Vydali jsme se na reflexivní cestu, při níž jsme diskutovali o širokém spektru emocí a sdíleli osobní zkušenosti. To nám umožnilo posílit emoční a neverbální vazby v týmu.

Role play představení: Skrze expresivní vystoupení členové týmů kreativně představili různé emoce, aby zdokonalili vlastní emoční povědomí a mezilidské dovednosti v podpůrném prostředí.

Fifty shades of mind.
Fifty shades of mind. Zdroj: Autoři článku

 

Týmové aktivity venku: Venkovní týmové výzvy povzbuzovaly spolupráci, komunikaci a důvěru, a podpořily utužování přátelství mezi účastníky.

Motivační řečník: Zkušený mluvčí nás inspiroval životními příběhy o odolnosti, motivaci a cestě za úspěchem, čímž nám dodal odhodlání a naději pro vlastní seberealizaci.

Venkovní dobrodružství a inkluzivní workshopy: Jeden z dnů začal venkovními rozcvičkami, za nimiž následovala sportovní Erasmus olympiáda. Odpoledním programem byl inkluzivní workshop na téma „Umění inkluzí a postup nahoru.“ Zapojili jsme se do inkluzivních aktivit, které posilují empatii, kreativitu a rozmanitost skrze taneční vystoupení.

Fifty shades of mind. Zdroj: Autoři článku

Sebereflexe a podpora

Další den začal reflexivním cvičením „Druhý úhel“, následovaly povzbuzující gesta a projevy vděčnosti mezi účastníky. Introspektivní seance o zvládání emocionálních výzev vedly k vytvoření komplexního průvodce zvládáním panických ataků. Den jsme zakončili výcvikem první pomoci s praktickými ukázkami. Za to jsme byli opravdu vděční, dovednosti k záchraně lidských životů jsou k nezaplacení.

Odpočinek a reflexe

Volný den v malebném prostředí Kaunasu jsme zasvětili energetickým hrám, aktivitám k zamyšlení a okamžikům odpočinku prostřednictvím protažení a meditace.

Posílení a plánování projektů

Také jsme posilovali své skills při plánování projektů. Workshopy se zaměřovaly na zvládání stresu a spolupráci při vytváření projektů Erasmus+. Den vyvrcholil sebeposilovacími aktivitami, včetně cvičení „Postav se“ a psaním dopisů našim budoucím já.

Fifty shades of mind
Fifty shades of mind. Zdroj: Autoři článku

Rozloučení a reflexe

Poslední den mezi námi vyvolal silné emoce, kdy jsme natáčeli videorozhovory, řešili administrativní úkoly a ponořili se do hlubokých reflexí o cestě projektem. Den byl uzavřen dojemným ceremoniálem, který v nás uchoval vzpomínky a slavnostně zakončil nezapomenutelný zážitek.

Skrze projekt Fifty Shades of Mind jsme podnikli transformační cestu sebepoznání, posilování přátelství a osobního růstu… Projekt v nás zanechal nesmazatelnou stopu. Děkujeme organizátorům za tuto zkušenost!