EYE2020: Vaše budoucnost začíná dneškem

Každý druhý rok mají mladí možnost diskutovat o budoucnosti Evropské Unie, setkat se a navzájem inspirovat sebe i ty vysoce postavené právě v EU. Dvoudenní akce se nazývá European Youth Event a tušíte správně, letos je ten rok, kdy opět vypukne. A dost možná ten rok, kdy se jí účastníte vy.

V kontextu událostí posledních let (a v podstatě i dní) není pochyb o významu podobných událostí. Na poli EU probíhají denně diskuze týkající se směřování této instituce do budoucna, chybách, které nechceme opakovat. Cestách, kudy se dát a posunout správným směrem. 

Na co se těšit?

Pokud projdete zdárně registrací a vaše skupinka bude vybrána, nemusíte se těšit dlouho. Přečkáte přerod zimy v jaro a můžete začít pomalu balit. V pořadí 4.  ročník EYE 2020 proběhne 29.-30. května ve Štrasburku, sídle Evropského parlamentu.

Tyto dva dny budou našlapané více než 40 aktivitami a diskuzemi, které pokrývají různá palčivá témata. Od ekologie, ochrany životního prostředí a klimatu, přes úskalí migrace, nasycení populace, trhu práce, zdravotnictví, techniky… Každý si tu najde své téma, ke kterému má vztah a co říct.

Poslední verzi programu se všemi aktivitami najdete v brožurce pod odkazem.

Jak se přihlásit?

Termín přihlašování je nyní otevřený až do 29. února 2020. Ale pozor, nenechávejte to na poslední chvíli. Je třeba zformovat skupinu 10-50 účastníků ve věku 16-30 let. Mezi sebou si také zvolíte vedoucího, který registruje celou skupinku. Poté se registrují jednotliví účastníci zvlášť. Nechejte si tedy dost času na to, vše zvládnout.

Pokud chcete jet, ale nemáte skupinku, navštivte jednoduše facebookovou skupinu EYE friends.  Můžete zde zveřejnit status, že hledáte spoluúčastníky nebo se k někomu přidat do počtu. V případě blížícího se termínu uzávěrek registrací je to určitě vhodnější řešení.

A co bude dál?

Evropský parlament zpracuje přihlášky v pořadí, v jakém je obdržel. Čím dříve se zaregistrujete, tím dříve bude vaše přihláška zpracována. EP také zhodnotí geografickou rovnováhu skupinek tak, aby během akce nedominovala výrazně nějaká národnost. Pokud bude vaše skupinka vytvořena z členů facebookové skupinky různých národností, máte výhodu. Stejně tak, pokud budete jedni z mála z vaší země.

Požadavky na účastníky nejsou striktní:

  • věk mezi 16-30 lety
  • vedoucí skupiny musí být ke dni 28. května 2020 plnoletý
  • účastníci mohou pocházet i ze států, jenž nepatří mezi členy EU

Účast na celé akci je zdarma i s jejím pestrým programem. Náklady související s dopravou a ubytováním před nebo během akce si již hradí každý sám.

Ilustrační obrázek. Autor: Norbert Oriskó. Zdroj: Pixabay.com

K čemu je to dobré?

Mohlo by vás napadnout, že akce vypadá zajímavě. Ale co reálně můžeme na poli EU ovlivnit? Výstupem bude report. Jeho obsah je už na vás a průběhu akce. Měl by ale zahrnovat všechny vaše obavy a nápady, týkající se vaší představy o budoucnosti EU. Report poté obdrží všichni členové Evropského parlamentu. Počítejte tedy s přiližně se sedmi sty příjemci z 27 zemí.

Někteří účastníci EYE 2020 pak budou mít možnost prezentovat vybrané návrhy patřičným výborům Evropského parlamentu. Přibližně půlroku po skončení EYE totiž probíhá následná akce s názvem European Youth Hearing.

Formulář k registraci zde.

Zdroj všech informací: Europarl.europa.eu