Nabídka Evropských dobrovolných služeb (EVS) nekončí! Další se nese a to z Moldavska z oblasti PR a práce s menšinami.

V Moldavsku hledají dobrovolníky na sedmiměsíční projekt EVS zaměřený na zvyšování povědomí o moldavské menšině Gagauzů.

Co je EVS

Evropská dobrovolná služba nabízí možnost dobrovolnického působení mladých lidí mezi 17 a 30 lety s finanční podporou Evropské komise. Dobrovolníkům je hrazeno ubytování, strava, kapesné, pojištění a 90 % cestovních nákladů. EVS je skvělou příležitostí strávit smysluplný rok a k jazykovému, profesnímu i osobnostnímu rozvoji a získání mnoha neocenitelných zkušeností. Více o podmínkách se dozvíte například v Mladiinfo e-průvodci.

Trvání této EVS

1. 5. 2015 – 1. 11. 2015

Náplň EVS

Tento projekt se jmenuje Reportér v Gagauzsku, což je oblast v Moldavsku, kterou obývá málo známá menšina Gagauzů. Tato EVS se soustředí na zvyšování povědomí o neznámé kultuře této etnické menšiny prostřednictvím série foto- a video-reportáží, a to jak v Moldavsku, tak mezinárodně. Projekt si klade za cíl upozornit na rozdíly uvnitř moldavské i evropské společnosti a zároveň odstranit kulturní a společenské bariéry mezi mladými lidmi prostřednictvím umění.

Účastníci projektu budou vytvářet různorodé informační kampaně a organizovat workshopy a semináře pro organizace a instituce a další společenské aktéry. Ve své práci se budou snažit podpořit občanskou společnost v aktivitách pro mladé a propagovat různé existující způsoby spolupráce mezi organizacemi na evropské úrovni.

Pro více informací kontaktuje Nadejdu Guseinovu na email miras.moldova@gmail.com, kam můžete posílat i svá CV a motivační dopisy, pokud se chcete přihlásit, a to co nejdříve (projekt není schválený, bude se podávat k únorovému deadlinu).

EVS v Moldavsku - Gagauzsko 2 - Mladiinfo ČR

EVS v Moldavsku - Mapa Gagauzska - Mladiinfo ČR