EVS v Černé Hoře II

Kristína má za sebou měsíc a půl své EVS v Černé Hoře, na níž vyrazila díky organizaci Mladiinfo. Přečtěte si její zážitky z tréningu Free Our Media!, jedné z nejzajímavějších akcí, které prý Kristína během projektu zažije.

Můj první měsíc EVS byl zakončen ve zběsilém tempu organizace skvělého mezinárodního školení o svobodě médií. Školení pro 15 mladých novinářů z celé Evropy, od Dánska až po Arménii, proběhlo ve dnech 29. dubna až 3. května 2015 v Podgorici. Školení pořádalo sdružení mladých novinářů European Youth Press v rámci projektu „Free Our Media! Media Freedom in Europe – Limited Edition?” a Mladiinfo Montenegro bylo jako jedním ze členů sdružení hostitelem akce.

Účastníci byli jmenováni Velvyslanci za svobodu médií (Media Freedom Ambassadors) a cílem školení bylo vytvoření dlouhodobé strategie na podporu svobody médií v Evropě a nalezení správných nástrojů pro její implementaci. Účastníci nejprve diskutovali samotný pojem svobody médií a jeho hlavní koncepty, význam, ale i hranice, např. s ohledem na jiné lidské svobody či aktuální téma národní bezpečnosti.

V další části se zaměřili na identifikaci hlavních problémů dosažení svobody médií a jejich možná řešení. V rámci diskuse také probírali místní iniciativy na podporu svobody médií a možnosti jejich rozvoje a přenesení do dalších zemí. Stav svobody médií v Evropě přiblížila také Melody Patry z organizace Index on Censorship, která mimo jiné mapuje útoky na novináře.

Po určení hlavních konceptů účastníci vytvořili dlouhodobou strategii na podporu svobody médií. Snahy se mají soustředit do oblastí zákonného rámce, propagace, lokálních aktivit a finanční udržitelnosti. Mezi nástroje a výstupy projektu bude patřit také online platforma na podporu svobody médií v Evropě, kterou bude spravovat již zmíněný Index on Censorship, a kniha 15 komiksových příběhů na téma svobody médií.

Metodu komiksové tvorby, její techniky, konvence a přednosti účastníkům představil autor komiksů Yorgos Konstantinou. Účastníci si pod jeho vedením osvojili základní pojmy a technické náležitosti a rovněž se shodli na přibližné podobě jejich knihy komiksů.

Poslední část školení se dále věnovala místním veřejným konzultacím, jež mají účastníci za úkol zorganizovat v průběhu května a června ve své zemi. Konzultace mají za cíl určení hlavních problémů omezujících svobodu médií v daných státech a nalezení potenciálních řešení. Podněty konzultací účastníci využijí k napsání komiksových příběhů. Komiksy poté vytvoří ve spolupráci s patnácti mladými evropskými tvůrci na druhém školení, které proběhne v červenci v Berlíně.

Pokud jde o mou roli, mým úkolem bylo kromě pomoci s praktickými záležitostmi také fotografování, tweetování průběhu konference, psaní shrnujících zpráv a zapisování hlavních nápadů a výstupů. Téma svobody médií mi je poměrně blízké, a proto jsem se často sama zapojovala do diskusí a snažila se přicházet s užitečnými návrhy.

s Milicou 2 group hug společná 2 komiksy (1) den svobody tisku

Školení proběhlo ve výborné atmosféře plné nových nápadů a úžasné energie. Jsem velmi ráda, že jsem mohla poznat tak skvělé a aktivní lidi z celé Evropy a že jsem mohla přispět k organizaci úspěšného školení. Projekt budeme nadále sledovat, a přestože se nám do Berlína pravděpodobně nepodaří dostat, budeme dále zapojeni do organizace místních konzultací a jeho dalšího průběhu. Doufám, že budu mít další příležitosti pro zapojení do organizace místních projektů a aktivit i v jiných oblastech.

 

V projektu Free Our Media je zastoupena také Česká republika, pokud vás téma zajímá, podrobnější informace naleznete zde.