Nabídka EVS v Bavorsku

Máte zájem o spolupráci v německy mluvícím kolektivu? Centrum Bavaria Bohemia má nabídku právě pro vás!

Jedná se o roční Evropskou dobrovolnou službu v malebném městečku Schönsee, ležícím na hranicích s Českem. Leží v lokalitě obklopené krásnou přírodou a je protkáno hustou sítí značených turistických stezek. O úzkém spojení s českou kulturou svědčí i dominanta města – kostel Sv. Václava. Samotné Centrum Bavaria Bohemia (CEBB) se nachází v budově bývalého obecního pivovaru. Úkolem centra je podpora přeshraničních německo-českých vztahů a pořádání různých kulturních akcí.

Soubor:Schönsee.JPGKostel Sv. Václava, Autor: Allexkoch, Zdroj: Wikipedie

Pro koho je EVS určena?

Stáž je určena pro lidi ve věku 18 až 30 let. Při spolupráci s CEBB je od vás vyžadován aktivní zájem o kulturu jak českou, tak německou. Jedním z hlavních požadavků je komunikativní úroveň němčiny, ale neméně důležitý je i zápal pro práci. Stejně jako kreativita a spolehlivost.

Co bude náplní vaši práce?

Náplň vaší práce bude úzce spjatá s kulturní činností. Ať už se jedná o plánování a realizaci projektů či péči o návštěvníky a poradenství. V prvé řadě ovšem půjde o spolupráci s lidmi.

Co z toho budete mít?

Odměnou vám bude cenná zkušenost ze spolupráce v cizím jazyce, příležitost projevit a objevit skryté stránky své osobnosti a nést zodpovědnost za budoucí projekty. Z programu Erasmus+ budete mít hrazeno ubytování, jídlo, zdravotní pojištění a 90 % cestovních nákladů.

Důležité informace

Doba trvání: 1 rok –  1. 7. 2017 do června 2018.

Životopisy a motivační dopisy zašlete v českém a německém jazyce na adresu: maika.victor@cebb.de. Uzávěrka přihlášek je 3.3. 2017.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu.

 

Zdroj: BBkult.net