Evropský týden udržitelnosti

V týdnu od 30. května do 5. června se koná „Evropský týden udržitelnosti“, která má za cíl propagovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje. Jedná se o celoevropskou iniciativu a během týdne bude probíhat řada přednášek, konferencí, veletrhů, filmových projekcí, či komunitních akcí.

Návrh celoevropského týdne udržitelného rozvoje přišel ze strany ministrů životního prostředí Francie, Německa a Rakouska na zasedání Rady pro životní prostředí 28. října 2014. Cílem bylo sjednotit starší projekty v těchto zemích a inspirovat podobnou iniciativu i v dalších částech Evropy.

V České republice převzal záštitu nad projektem Úřad vlády České republiky. Koordinován je prostřednictvím Oddělení pro udržitelný rozvoj.

Zapojit se můžete i vy! Stačí svou aktivitu zaregistrovat na následujících stránkách: www.tydenudrzitelnosti.cz. Akce, které už jsou zaregistrované můžete hledat na interaktivní mapě. Více o principu trvale udržitelného rozvoje najdete na oficiální stránkách