Evropský týden měst a regionů letos i s vaší účastí!

Studujete žurnalistiku nebo jiná sociální či humanitní studia? Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise vám dává možnost aktivně se zúčastnit jedné z nejvýznamnějších akcí roku, konference Evropský týden měst a regionů.

Evropský týden měst a regionů se koná od 9. do 12. 10. 2017 v Bruselu, přičemž vaše účast by byla vítána od 8. do 11. 10. spolu s dalšími 28 výherci a více než 150 pozvanými novináři. Ubytování i vstup na konferenci jde na účet organizátorů. Co pro to musíte udělat?

Podmínky pro účast v soutěži:

  • Minimální věk 18 let
  • Student žurnalistiky nebo jiného oboru sociálních a humanitních studií
  • Anglicky napsaný článek popisující originální projekt spolu financován Evropským fondem pro regionální rozvoj nebo Fondem soudržnosti v rozsahu 400 až 1000 slov

Porota bude hodnotit nejen originalitu a přesvědčivost článku, ale také rozsah výzkumu a respekt k etickým přístupům novinařiny.

O dalších informacích a způsobu přihlášení se dozvíte na internetových stránkách programu.

Pozor, přihlásit se můžete pouze do 10. 9.2017 do 17:00!

Deadline se blíží! Proto neprošvihněte jedinečnou příležitost zasoutěžit si o výlet do hlavního města Evropské unie a možnost nasbírat cenné zkušenosti a kontakty v oboru, který vás baví.

Zdroj: ec.europa