Evropské hodnoty pro nadšené studenty

Think-tank Evropské hodnoty otevírá nový program pro talentované studenty. Chcete neformálně diskutovat s diplomaty a předními českými experty, připravovat odborné podklady a organizovat sledované veřejné debaty? Do 15.9. máte možnost přihlásit se do projektu Evropské hodnoty určeného především pro studenty společenských věd se zájmem o veřejné dění.

Jak organizátoři lákají na svých stránkách, na konci září bude vybráno 21 talentovaných vysokoškolských studentů, kteří se zúčastní úvodního jednodenního workshopu. Zde se seznámí s prací think-tanků, analýzou veřejné debaty v Česku a moderní politickou rétorikou. Účastníci projektu se budou moci podílet na organizaci veřejné debaty s prezidentskými kandidátyv listopadu 2012.

Tři předem rozdělené pracovní skupiny se pod dohledem koordinátorů zaměří na přípravu veřejných diskuzí, které proběhnou na podzim 2012 a na jaře 2013. Sedmičlenné týmy připraví background papery k vybraným otázkám v oblasti bezpečnostní, zahraniční a sociální politiky. Tyto texty budou odborně oponovány a následně publikovány.

Zájemci musí kromě svého životopisu poslat také přihlašovací formulář, který je k dispozici na stránkách akce. Zde se také můžete dozvědět kompletní připravovaný harmonogram, více o hostech diskusí a projektu Evropské hodnoty jako takovém.

 

Podle Evropskehodnoty.cz