Evropa, jak ji chtějí mladí.

Jak si představujete budoucnost Evropy? Podělte se o svůj názor ve veřejné konzultaci EU a vyhrajte cestu do Štrasburku.

Veřejná konzultace „Evropa, jak ji chtějí mladí“ je součástí kampaně MovEuropeForward!, která se snaží podpořit účast mladých Evropanů na tvorbě demokracie na evropské úrovni.  Organizují  ji Mladí evropští federalisté (Young European Federalist) k příležitosti blížících se voleb do Evropského parlamentu.

Svůj příspěvek na téma budoucích politik EU můžete vyjádřit v tomto formuláři. Ovlivněte i vy to, jak bude možná vypadat Evropská unie!

move forward EU logo