ESN stáž v Bruselu

Erasmus Student Network je největší evropskou studentskou organizací sídlící v Bruselu. ESN do svých řad hledá šikovné stážisty, kteří se zapojí do výzkumu studentských mobilit v Evropě.

ESN Research & Proofreading Internship je určena zájemcům s výbornou znalostí angličtiny a zkušenostmi s výzkumem, editací a statistikou.

Během šestiměsíční stáže se vybraní zájemci zapojí do celoevropského výzkumu sledujícího dopad evropských mobilit na studenty. Úkolem stážistů bude především kontrola a editace textů, šíření výsledků výzkumu i zapojení se do sběru dat a komunikace s partnery.

Stáž probíhá v Bruselu od prosince 2013. Stážisté budou pracovat na základě dohody v rámci programu Erasmus, Leonardo nebo jiné smlouvy. Odměna pro stážistu činí 500 Euro měsíčně.

Své motivační dopisy, životopisy a informace o dosaženém vzdělání mohou zájemci posílat na applications@esn.org, a to do 20.11.2013.

Více informací o programu a přihlašování najdete na webu ESN.