Erasmus+ školení Fundraise Now!

Díky finanční podpoře z programu Erasmus+ proběhlo v říjnu 2021 školení Fundraise Now! zaměřené na fundraising v neziskových organizacích.

Kde vzít peníze na svůj nápad

V krásné přírodě Moravského krasu v Blansku – Češkovicích se nás sešlo celkem 22. I přesto, že do projektu byly zapojené jen středoevropské země – Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Slovinsko – skupina účastníků byla pestrá co do národností i věku.

Během týdne nabitého programem jsme diskutovali o tom, jak sehnat finance na chod neziskových organizací i nových projektů. Účastníci po skupinkách pracovali na rozličných fundraisingových úkolech pro čtyři vybrané projekty – vzdělávání dívek, propagaci udržitelných menstruačních pomůcek, pomoc epileptikům a vzdělávání v oblasti komunikace. 

Neformální vzdělávání

Myslíte si, že fundraising se dá učit jen ve třídě s pomocí prezentace? Chyba. Projekty neformálního vzdělávání jako je tento využívají různé hry, simulace a další aktivity, jejichž prostřednictvím se účastníci učí. Úkolem jednotlivých skupin během školení Fundraise Now! tedy bylo například definovat záměr a cíle projektu z nasbíraných písmen, sestavit příběhy účastníků různých projektů v rámci programu Erasmus+, sehrát scénku představující příběh klienta jejich organizace či přesvědčit hosty večírku, aby přispěli na jejich aktivity. Nechyběl ale ani výlet do Brna, trocha sportu či večerní posezení u ohně.

Podívejte, jak jsme se měli:

Projekt byl financován programem Erasmus+