Environmentální lidská práva v Budapešti

IIC – International Initiatives for Cooperation zve účastníky na kurz nazvaný “Youth encountering environmental human rights“. Akce se koná od 24.02.-02.03.2013 v Budapešti a je určena pro mladé lidi, kteří se zajímají o téma environmentálních lidských práv.

Cílem setkání bude společné sdílení zkušeností a hledání cest k participaci v oblasti životního prostředí na lokální i globální úrovni. Organizátoři chtějí podpořit účastníky k aktivitě při obhajobě práv v oblasti životního prostředí.

Podmínkou účasti je věk od 18 do 30 let, aktivní působení v mládežnické nebo environmentální organizaci se zkušeností s aktivismem v oblasti lidských práv, životního prostředí nebo participace mladých.

Více informací najdete na Facebooku.

Pokud vás nabídka zaujala, přihlašujte se co nejdříve u Ilze Jece – ilze@iynf.org