Entrepreneurship and Soft Skills…The New Challenge! na Sardinii

Nemáte co příští týden dělat? Jeďte do Itálie na překrásný ostrov Sardinie na projekt a zlepšete si své soft-skills! Co vlastně znamená tento termín? Každý podnik požaduje jiné v závislosti na své orientaci, ale hromadně bychom je mohli nazvat jako osobnostní kvality. Může to být schopnost komunikace, sebekritiky, empatie… a právě na to se na projektu zaměříte!

Projekt bude probíhat v termínu od 22. do 29. dubna na italském ostrově Sardinie přímo v hlavním městě Cagliari. Volné je pouze jedno místo, takže není času nazbyt!

 
Pokud máte zájem, napište si o bližší informace na: eycb.info@gmail.com
Projekt je financován z programu Mládež v Akci. Z grantu je hrazeno 100% jídla, ubytování a aktivit. Na projektu vám bude proplaceno 70% vašich celkových cestovních nákladů.