Dýcháte pro region, kde žijete? Podpoří vás Živá komunita!

Pokud již jste nebo chcete být aktivně činní v místě, kde žijete, přihlaste sebe a svůj návrh do programu Živá komunita. Věci se rázem dají do pohybu.

Program Živá komunita je tu pro všechny, kteří jsou aktivní a chtějí dosáhnout zlepšení sousedských vztahů, podpory místních spolků či zlepšení místní krajiny a prostředí. A právě nyní přijímá vaše přihlášky a návrhy projektů, které k tomu dopomohou.

Kdo a jak se může Živé komunitě přihlásit?

Přihlásit se mohou neziskové organizace a spolky, jež fungují pouze díky ochotě dobrovolníků. Stačí však také silně spjatá skupina alespoň tří osob. Důležitá je vzájemná důvěra a nadšení pro danou věc.

V rámci projektu Živá komunita uspějí takové návrhy, které přispívají:

  • ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách
  • k posílení soběstačnosti lokálních komunit
  • ke zvýšení kvality veřejného prostoru
  • k podpoře otevřené, avšak věcné diskuse
  • k zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů o zdejších palčivých otázkách

Zda právě ten váš splňuje výše uvedené body, bude posouzeno na základě dotazníku, jenž stojí na začátku přihlašovacího procesu:

  1. Nejdříve tedy vyplníte a odešlete tento dotazník.
  2. V případě schválení obdržíte oficiální přihlášku.
  3. Dostanete vyjádření hodnoticí komise o výsledku.

Projekt Živá komunita může uplatnit svou podporu prostřednictvím 3 způsobů (komunitní, rychlé a dlouhodobé granty). Z vyplnění vstupního dotazníku a konzultací vyjde najevo, jaký způsob podpory by byl pro vaši činnost následně nejvhodnější.

projekt nadace via logo
Zdroj: Archiv Nadace Via

Kdo za Živou komunitou stojí?

Tento projekt je jen jednou z činností Nadace Via. Jejich posláním je, jak poeticky sami popisují, „otevírat cesty k umění žít spolu a umění darovat“. Co to v praxi znamená? Rozvíjet filantropii a komunitní život prostřednictvím podpory aktivních spolků lidí po celém Česku. Těch, kteří se nebojí pustit se do nových projektů, jsou ochotní přijmout odpovědnost za sebe, za kulturu ve své obci i za kvalitu životního prostředí. Ti, kteří nečekají, že iniciativa musí přijít vždy z místního zastupitelstva. 

Jak nadace funguje?

Nadace sama je tvořena 20 zaměstnanci. Je nezávislá na příspěvcích od státu nebo Evropské Unie a je provozována z darů individuálních donátorů a firem. Byla založena v roce 1997 jako následovník české odnože jiné nadace, pocházející z Ameriky – The Foundation for a Civil Society. Nadace Via tedy není žádný začátečník, od doby svého vzniku podpořila na 4 tisíce lokálních projektů!

Pod následujícími odkazy naleznete více informací o projektu a nejčastěji pokládané otázky. Více o nadaci se dozvíte i na této webové stránce.

Zdroj: Nadacevia.cz