Dobrovolníkem v nemocnici nebo sociálním zařízení

Občanské sdružení Adra hledá dobrovolníkypro práci s pacienty a klienty v pražských zařízeních Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Centrum sociálních služeb Praha 2 a Denní stacionář Gloria Praha 5.

Hledáme někoho, kdo si bude s těmito lidmi povídat, číst knihy, kreslit, zpívat nebo je doprovázet na procházky. Pokud to podmínky dovolí, je možné realizovat i další aktivity, které jsou pro pacienty a klienty prospěšné. Dobrovolníci nenahrazují personál, ale přinášejí něco navíc – kus „obyčejného světa“ zvenku, čas pro naslouchání, povídání, příjemné strávené chvíle. Obohacují tak nejen jiné, ale i sami sebe, získají nové zkušenosti a informace, které mohou uplatnit v pracovním i občanském životě.

Pokud si nejste jistí, že jste pro takovou práci ti praví, neobávejte se. Poskytneme vám školení, kde se dozvíte vše, co potřebujete a co vás bude zajímat.

Dobrovolnické centrum pro vás bude rovněž zajišťovat supervizi, pojištění a příp. proplácení cestovného MHD.

Pokud máte zájem a chcete zahájit přípravu na dobrovolnickou činnost, můžete přijít od 19.12.2011 do 22.2.2012 vždy v pondělí od 15 do 18 hodin na adresu Klikatá 90c, Praha 5. Čeká vás vstupní pohovor, bližší informace o přijímajících zařízeních, o tom, co v nich dobrovolníci dělají, a také o tom, co je potřeba udělat, abyste se stali dobrovolníky. Pro více informací kontaktujte Alenu Skutilovou na e-mailu alena.skutilova@adra.cz nebo telefonu 736 673 382.