Dobrovolník – provázení psychologů z Ukrajiny

Charita ČR hledá dobrovolníky, kteří budou doprovázet ukrajinské psychology během jejich studijního pobytu v Praze.

Charita ČR

Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity České republiky organizuje v Praze projekt „Školení psychologů v první psychologické pomoci”. Tým ukrajinských psychologů se bude vzdělávat v oblasti psychologické pomoci pro lidi zasažené válkou, pro uprchlíky, raněné a pozůstalé. Součástí školení je i přednáška o vyjednávání v případě únosu.

Vybraní dobrovolníci budou vykonávat svoji činnost od 25. dubna 2015 do 1. května 2015.

Jaká bude vaše náplň práce?
• vyzvednutí skupiny psychologů na letišti v den příjezdu (27. 4. 2015) a odvoz na letiště v den odjezdu (1.5. 2015)
• nákup MHD jízdenek
• zodpovídání praktických dotazů účastníků delegace
• komunikace s pronajímatelem školících prostor
• zařizování stravování pro účastníky delegace po dobu školení
• případná organizace večerního programu
• komunikace s překladatelem, se školiteli a s dalšími zainteresovanými subjekty

Potřebná kvalifikace a požadavky:
• znalost angličtiny podmínkou, znalost ruštiny nebo ukrajinštiny výhodou
• komunikativnost, samostatnost, dobré organizační schopnosti, schopnost orientovat se v Praze

Požadované vzdělání:
• výhodou (nikoliv podmínkou) je vzdělání v psychologii, v humanitární práci či v podobných oborech
• motivace, výhodou je zájem o téma školení

Charita ČR nabízí:
• účast na zajímavých školeních o poskytnutí první psychologické pomoci (práce ve válečné oblasti, práce s uprchlíky, s raněnými a pozůstalými, vyjednávání v případě únosu)
• proplacení nákladů (cestovné apod.) – ubytování v Praze si dobrovolník hradí sám
• navázání zajímavých kontaktů v oblasti první psychologické pomoci a humanitární pomoci, nahlédnutí do činnosti Charity ČR

Postup pro žadatele:
Zašlete průvodní dopis a životopis na adresu: jobs@caritas.cz, přičemž průvodní dopis by měl vyjadřovat motivaci, důvod dobrovolníka/dobrovolnice, proč má o nabízenou činnost zájem, a měl by také shrnovat jeho/její kvalifikaci či relevantní pro stáž.

Termín pro odevzdání přihlášek je 5. dubna 2015 (včetně).

Jako předmět e-mailu uveďte „Provázení návštěvy z Ukrajiny“. Pouze vybraní uchazeči budou kontaktováni zástupcem Charity ČR.

Zdroj textu: http://svet.charita.cz/o-nas/volna-mista/dobrovolnice-dobrovolnik-provazeni-psychologu-z-ukrajiny/

Zdroj obrázků: Charita ČR