Připojte se k online dobrovolníkům pro OSN

Chtěli byste se stát součástí mezinárodní organizace? Nechcete se však vzdát práce? A nebo nemáte příliš času ani peněz cestovat jako dobrovolník? Připojte se k UN Online volunteering service a pomáhejte odkudkoliv.

O co se jedná?

UN Online volunteering service je součástí mezinárodní organizace OSN. Program pomáhá spojovat jednotlivce a organizace. Jednotlivce, kteří chtějí využít své dovedností a organizace, které potřebují pomoc při plnění svých cílů. Jednotlivé dobrovolnické projekty se opírají o 17 cílů udržitelného rozvoje stanovených OSN.

Cíle udržitelného rozvoje. Zdroj: osn.cz

 

Celý program probíhá online. Jednotlivci se zaregistrují přes platformu. Poté si mohou vybrat z několika oblastí ve kterých by chtěli pomoci a ve kterých mají nějaké zkušenosti.

Oblasti, ve kterých mohou dobrovolníci pracovat, zahrnují:

  • psaní a editace,
  • výzkum,
  • umění a design,
  • technologický rozvoj,
  • překlad,
  • výuka,
  • management projektů,
  • zdravotnické služby.

Proč se přihlásit?

Jelikož se jedná o dobrovolnictví, neočekávejte peněžní odměnu za vykonanou práci. Po úspěšném dokončení projektu však každý dobrovolník dostane certifikát. Ten, a především získané zkušenosti z programu se vám mohou hodit v budoucím profesním životě a mohou představovat výhodu při pracovním pohovoru.

Jak se stát online dobrovolníkem?

Pro přihlášení do systému se registrujte na webu UN Online VS. Na projekty se poté hlásíte jednotlivě.

Pokud se rozhodnete stát se online dobrovolníkem, projekt si můžete vybrat na základě vašeho vzdělání, zkušeností a dovedností, a počtu hodin, které byste chtěli dobrovolnictví věnovat. Projekty jsou většinou vypsány pro 1-5 až 6-10 hodin týdně.

Některé úkoly mají striktní podmínky, např. vysokoškolský diplom či praktickou zkušenost v daném oboru. Jiné jsou však velmi otevřené a nepožadují specifické vzdělání či dovednosti. Program není věkově či jinak omezen. Je tedy na každém najít si projekt, kde by se mohl uplatnit.

Jednotlivé nabídky dobrovolnictví se průběžně naplňují a zveřejňují. Není zde pevný deadline.

Zdroj: onlinevolunteering.org