Rok v Jordánsku, Zambii nebo Gruzii. Vyjeďte jako dobrovolník OSN

Získejte nezapomenutelnou profesní a osobní zkušenost a vyjeďte na rok do zahraničí jako dobrovolník OSN. Otevírá se nový ročník s devíti pozicemi  například v Bosně a Hercegovině, Jordánsku nebo třeba Etiopii. Hlásit se můžete do 24. 11. 2018.

Pozice na rok 2020

Ministerstvo zahraničních věcí ČR nabízí program pro absolventy vysokých škol v rámci UN Youth Volunteers Programme. Máte možnost přihlásit se na pozice v různých agenturách OSN v následujících zemích:

Jordánsko, UNICEF JO

Myanmar, UNICEF

Gruzie, UNDP

Ukrajina, UNDP

Etiopie, UNDP (RSCA)

Zambie, UNHCR

Bosna a Hercegivina, UNODC

Moldavsko, UNDP

Turecko, UNDP

Požadavky

Co všechno musíte splňovat, abyste se mohli přihlásit, najdete v popisu jednotlivých pozic.

Všeobecně je třeba mít:

  • vysokoškolské nebo středoškolské odborné vzdělání a minimálně 2 roky profesní praxe;
  • znalost angličtiny a případně dalšího světového jazyka dle místa budoucího působení;
  • věk 24-29 let 
  • kladný přístup k dobrovolnictví a rozvojové spolupráci, předchozí zahraniční zkušenost;
  • ochotu a připravenost pracovat v obtížných životních či klimatických podmínkách.

Jak se přihlásit

Pro přihlášení je potřeba zaregistrovat se v databázi UNV. Odkaz najdete v popisu jednotlivých pozic výše.

O United Nations Volunteers

United Nations Volunteers (UNV) je program OSN, který celosvětově propaguje dobrovolnictví a získává dobrovolníky pro realizaci projektů různých agencií a fondů OSN. Prostřednictvím ústřední kanceláře v Bonnu a pěti regionálních kanceláří koordinuje ročně až 6 500 dobrovolníků po celém světě.

MZV ČR podporuje program Dobrovolníci OSN již od roku 1995. Financuje hlavně program vysílání mladých dobrovolníků, jehož prostřednictvím vycestuje do zahraničí v průměru deset dobrovolníků ročně. Pravidelně pomáhají v rozvojových zemích i krizových oblastech světa; v Africe, Asii, na Blízkém východě či na Balkáně.