Dobrovolnictví v zahraničí

Dobrovolníci hrají nezanedbatelnou roli v mnoha organizacích po celém světě. Tak, jak se liší kultura, jazyk a zvyklosti v různých částech Zeměkoule, odlišuje se také přístup k dobrovolnictví a dobrovolné práci, stejně jako poměr formálního a neformálního dobrovolničení.

Opustit jako dobrovolník hranice vlastní země a vycestovat na krátkou či delší dobu do zahraničí není v dnešní době díky rozsáhlé síti organizací obtížné, zvládání dobrovolnické zátěže v cizině se však v mnohém liší.

Pro ty, kteří nemají s dlouhodobým pobytem mimo domov ani s dobrovolnictvím žádné zkušenosti je nejlepší začít s krátkodobými dobrovolnickými projekty, jejichž trvání je zpravidla dvou-, nebo třítýdenní. Za tuto krátkou dobu dobrovolník většinou nestihne rozjet vlastní projekt nebo realizovat nějakou převratnou myšlenku, cílem spíše je poznat lidi z jiných zemí, vycestovat mimo Čr a být přitom pomocnou silou vybrané organizaci. Trvání střednědobých projektů bývá od jednoho do tří měsíců. Na tak dlouhou dobu strávenou v jiné kultuře je potřeba se dobře připravit a také mít alespoň nějaké zkušenosti s prací v multikulturním prostředí. Dobrovolník se po několika týdnech v organizaci otrká a může se hlouběji a kvalifikovaněji zapojit do její činnosti. Dlouhodobé projekty v zahraničí zpravidla nebývají delší než jeden rok. Po dvou až třech měsících v zahraničí si dobrovolník většinou zaběhá běžné pracovní úkony a návyky a sžije se s kulturou dané země. Po zbytek svého působení pak může realizovat vlastní komplikovanéjší projekty a být plnohodnotným členem hostitelské organizace.

V zahraničí není výjimkou, že dobrovolníci za pobyt v organizacích  rozvojových zemích platí nemalé částky. Po českých zájemcích o zahraniční dobrovolnictví se většinou vyžaduje, aby se nějak finančně podíleli na nákladech spojených s jejich cestou – koupí letenky, úhradou pojištění, někdy i stravování a bydlení. Výjimku tvoří projekt dnes již v celku známé Evropské dobrovolné služby (European voluntary service, EVS), která nabízí možnost 3 – 12 měsíců působit ve vybraném projektu, mít zde zajištěné ubytování, jazykové kurzy, stravování i slušné kapesné.

Mezi základní mezinárodní organizace věnující se dobrovolnictví a dobrovolníkům patří především IAVE a UNV. První z nich – International Association for Volunteer Effort – byla založena už v roce 1970 z iniciativy dobrovolníků sdružovat se a dělit se o zkušenosti. V dnešní době patří k její činnosti hlavně pořádání konferencí s dobrovolnickou tematikou na všemožných místech světa. Dobrovolnický program OSN (UNV) tvoří z více jak 70% obyvatelé rozvojových zemí, kteří působí jako specialisté především v Africe a Asii.

Pokud jste právě začali uvažovat o tom, stát se dobrovolníkem v zahraničí, ani jedna z výše uvedených organizací asi nebude úplně tou pravou. Existuje mnoho českých organizací, které do svého týmu v zahraničí shánějí odhodlané dobrovolníky. Jedná se především o velké organizace mezinárodní, nebo ty, jejichž činnost je cílena do zahraničí – Hnutí DUHA, Brontosaurus, Adra, Člověk v tísni, Siriri, Charita, Červený kříž, Namasté… Kromě nich existují také organizace, které dobrovolníky do jednotlivých projektů zprostředkovávají. Mezi mnohými uvedu známou organizaci INEX, která zprostředkovává účastníky na krátkodobé workcampy, střednědobé i dlouhodobé projekty. Především nabídka workcampů je opravdu rozsáhlá, jedinou nevýhodou je poplatek 2000 Kč, který siINEX účtuje za zprostředkování. Na mezinárodní úrovni nabízí tisíce dobrovolnických příležitostí server Idealist, který ale slouží pouze k vyhledávání organizací a ne ke zprostředkování dobrovolnictví, americký server Volunteers for peace nebo Service civil International, na jehož stránkách je možné najít rozsáhlou databázi workcampů. Zajímavé dobrovolnické příležitosti se pro vás budeme snažit vyhledávat i my a informovat vás o nich na stránkách Mladiinfo.