Dobrovolnictví v Asii či Africe

Možnost až ročního dobrovolnického pobytu v Indonésii, Keni či Thajsku nabízí organizace International Humanity Foundation. Dobrovolníci vyučují angličtinu, starají se o děti a věnují se administrativě v komunitních školách a centrech.

Vzdělávací centra IHF se snaží poskytovat vzdělávání chudým dětem a tím zvýšit jejich šance na důstojný život. Dobrovolníci v centrech se věnují výuce angličtiny a pomáhají s fundraisingem, navazováním partnerství a propagací.

Při ročním pobytu a zapojení se do koordinace a administrativy v organizaci je dobrovolníkům zdarma poskytováno ubytování a strava. Dobrovolníci pracující méně než rok musí počítat s náklady 50 – 70 USD za týden. Při dlouhodobém pobytu je možné získat minimální stipendium nebo snížit náklady na pobyt.

Podmínky dobrovolnictví se liší v jednotlivých zemích a podle typu působení:

Požadavky na dobrovolníka zahrnují odpovídající vzdělání (jazyky, sociální vědy, pedagogika, medicína, právo atp.), vynikající znalost angličtiny, minimálně dvouletou pracovní zkušenost, zkušenost s dlouhodobým pobytem v zahraničí a zkušenosti s prací s dětmi.

Více informací o organizaci a přihlašovací formulář pro dobrovolníky najdete na webu IHF. Zde také můžete vyplnit přihlašovací formulář, který v kopii pošlete také na e-mail hiring4@ihfonline.org. Zkušenosti dobrovolníků najdete také na blogu IHF.