Dobrovolnictví či stáž v Togu

Pro dobrodružné povahy je určena nabídka organizace Jeunesse Volontaire au Secours de la Planète z Toga na dobrovolničení či stáž v západní Africe. Během několikaměsíčního pobytu se můžete zapojit do práce s dětmi, managementu, zdravotnických programů, vzdělávání dospělých nebo žurnalistiky.

Organizace Jeunesse Volontaire au Secours de la Planète je nově vzniklou neziskovou organizací usilující o boj s chudobou, podporu dětí, HIV pozitivních a žen, rozvoj ekoturismu, komunitní rozvoj a udržování africké kultury. Organizace je tvořena mladými aktivními lidmi z Toga a zahraničními dobrovolníky.

Dobrovolníci a stážisté se mohou zapojit do všech programů organizaci a získat nové zkušenosti v oblastech, které je zajímají. Mezi hlavní činnosti organizace patří

– Volnočasové aktivity pro děti a jejich matky
–  Adopce na dálku
–  Organizace seminářů, diskusí a setkání
–  Filmové promítání a divadelní představení
–  Navazování partnerství s dalšími organizacemi v Togu i zahraničí
–  Tvorba newsletteru
–  Profesní vzdělávání dospělých a mládeže
–  Mikrokredity 
–  Údržba okolí organizace
–  Stavba studen a hygienických zařízení a osvěta
–  Pořádání tréningů a mezinárodních workcampů
– Komunikace s donory a veřejností
–  Fundraising
– Rozvoj ekoturismu

Organizace uvítá především tvůrčí studenty s vlastními nápady a zájmem o danou problematiku. Náplň činnosti bude sestavena individuálně podle zájmu dobrovolníka a aktuálních potřeb organizace.

Délka pobytu je minimálně jeden měsíc. Měsíční poplatek činí 300 Euro. Tato cena zahrnuje stravu, dopravu z letiště, internet, telefon a další náklady spojené s pobytem i příspěvek na chod organizace.

V případě zájmu či jakýchkoli dotazů se obracejte na e-mail jevosphumanitaire@gmail.com, personál organizace komunikuje anglicky, německy a francouzsky.

Více informací o organizaci, náplni činnosti, stážích i Togu najdete na webu JEVOSP.