Dobrovolníci do Arcidiecézní Charity Olomouc

Olomoucká Charita hledá dobrovolníky na dlouhodobu i krátkodobou pomoc do všech svých center – pro lidi s tělesným postižením, etnické menšiny, lidi bez domova a lidi s duševním onemocněním.

Dlouhodobé dobrovolnické činnosti:

 

  • Doučování romských dětí
  • Poskytnutí společnosti osamělým uživatelům
  • Výpomoc se zajišťováním jídla a šatníku v denním centru
  • Doprovázení a pomoc při samostatném chodu domácnosti
  • Pomoc v bezbariérové tréningové kavárně BETREKA
  • Pomoc s výukovými a sportovními a volnočasovými aktivitami, realizací výletů a výtvarných programů

 

Krátkodobé dobrovolnické činnosti:

  • Pomoc při pořádání sbírkových a kulturních akcí
  • Realizace dotazníkových šetření
  • Dokumentační činnost
  • Propagace

 

Olomoucká Charita svým dobrovolníkům nabízí proškolení a další vzdělávání, účast na supervizích, pojištění a osvědčení o dobrovolnické činnosti.

Pokud chcete pomoct dobré věci pod hlavičkou zavedené neziskovky kontaktujte Ing. Miladu Malíškovou na telefonu 734 435 448 nebo e-mailu milada.maliskova@olomouc.charita.cz