Dobrá média – workshopy zdarma o public relations

Všude se děje něco pozoruhodného – mnozí dělají skvělé věci, ale často mají dojem, že média – a tedy ostatní lidé – se o ně prostě vůbec nezajímají. Tento projekt má aktivním občanům pomoci být více vidět. Přihlaste se!

Občanské spolky a iniciativy jsou na mnoha úrovních páteří společnosti a aktivním hybatelem společenského, kulturního i sportovního života. Mediální zájem o jejich aktivity je však často malý a jen nedostatečně reflektuje jejich význam.

Jak to bude probíhat?

Workshopy proběhnou ve 13 krajích ČR a budou dvoudenní.  Cílem je možnost zdarma se vzdělávat v oblasti Public relations a naučit se pronikat do médií se svými informacemi a přispívat tak k rozšíření občanské společnosti.

Pro koho je program určen?

Program dobrá média je určen všem aktivním lidem (mimo hlavní město Praha), kteří chtějí efektivně propagovat svou činnost a kteří se aktivně zapojují do života na regionální či celostátní úrovni. Musí tedy osobně dělat něco, co pomáhá jejich komunitě. 

Přehled plánovaných workshopů a registraci najdete zde: http://www.dobramedia.cz/category/workshop/

Zdroj: http://www.dobramedia.cz