Dlouhodobé dobrovolnictví v Bratislavě / Long-term volunteering opportunities in beautiful Bratislava!

Chcete pracovat jako dobrovolník v rodinném centru, pomáhat organizovat velký mezinárodní festival nebo pomáhat v centru pro děti s autismem? Mladiinfo Slovensko nabízí tři různé příležitosti k dobrovolnictví v rámci European Solidarity Corps (ESC) v krásném prostředí Bratislavy. / Do you want to work as a volunteer in a family centre, help to organize a great international festival or help in a centre for children with autism? Mladiinfo Slovakia offers three different European Solidarity Corps (ESC) volunteering opportunities in the beautiful Bratislava.

Všechny tři dobrovolnické pozice vám dají mnoho příležitostí k osobnímu i profesnímu rozvoji. Budete mít například volný přístup k tvůrčím dílnám nebo budete mít možnost vytvořit a realizovat vlastní projekt. Kromě toho ubytování, strava, kapesné, cestovní náklady i pojištění pokryvá grant ESC!

Pozice:

  1.  Rodinné centrum
  2.  Mezinárodní festival
  3. Centrum pro děti s autismem

Pro více informací klikněte prosím na výše uvedené odkazy a pošlete své CV a vyplněný elektronický dotazník co nejdříve na adresu volunteers@mladiinfo.sk.

Tady najdete další zajímavé příležitosti.

Zdroj: Mladiinfo.sk

All three opportunities will give a great chance to improve yourself personally and professionally. You will have free access to creative workshops, for example, or will be able to create and realize your own project. Furthermore, accommodation, food, pocket money, travel cost, and insurance will be covered by the ESC grant!

Opportunities:

1) Family centre

2) International centre

3) Centre for children with autism

For more information, follow the links above and make sure you send your CV and application form as soon as possible to volunteers@mladiinfo.sk

Click here to see even more opportunities.