Dlouhodobá EVS v Makedonii a Černé Hoře

Mladiinfo hledá dva dobrovolníky na již schválený projekt dlouhodobé Evropské dobrovolné služby v Makedonii a Černé Hoře. Devítiměsíční EVS začíná na konci března 2015.

Evropská dobrovolná služba nabízí možnost dobrovolnického působení mladých lidí mezi 17 a 30 lety s finanční podporou Evropské komise. Dobrovolníkům je hrazeno ubytování, strava, kapesné, pojištění a 90 % cestovních nákladů. EVS je skvělou příležitostí ke strávení smysluplných devíti měsíců, jazykovému, profesnímu i osobnostnímu rozvoji a získání mnoha neocenitelných zkušeností. Více o podmínkách se dozvíte například v Mladiinfo průvodci.

Pro devět měsíců dlouhý projekt hledá Mladiinfo dva motivované dobrovolníky. Jeden z nich bude působit v Mladiinfo Makedonie a druhý v Mladiinfo Černá Hora:

Mladiinfo Makedonie je největší a zakládající pobočkou mezinárodní sítě Mladiinfo. Sídlí na kraji hlavního města Skopje v klidné čtvrti, kde je také zajištěno ubytování dobrovolníků. Organizace má rozsáhlé zkušenosti s hoštěním dobrovolníků, přípravou a realizací projektů a správou webových stránek Mladiinfo.eu. Dobrovolnický pobyt je ideální příležitostí k profesnímu i osobnostnímu rozvoji v podnětném prostředí profesionální organizace. Úkolem dobrovolníků bude pomoc s přípravou a realizací projektů, správa webu Mladiinfo.eu i spolupráce s českou pobočkou Mladiinfo.

Mladiinfo Černá Hora sídlí v hlavním městě Podgorica. Jedná se o dobře fungující organizaci založenou na práci mnoha místních i několika zahraničních dobrovolníků. Kromě webu Mladiinfo.me se organizace zaměřuje také na přípravu akcí pro veřejnost, přípravu a realizaci projektů a koordinaci dobrovolníků. Bydlení pro dobrovolníky bude zajištěno v bytě v blízkosti organizace.

Oba projekty jsou již schválené, aktivity dobrovolníků začínají v průběhu března či dubna a trvají do prosince 2015.

Veškeré náklady včetně kapesného jsou kryty z projektu, dobrovolník si hradí pouze 10 % cestovních nákladů (přibližně 500 Kč).

Pokud vás nabídka zaujala, posílejte své krátké motivační dopisy a životopisy na adresu marketa@mladiinfo.cz. Sem můžete také směřovat jakékoliv dotazy. Uzávěrka přihlášek je 9.1.2015.