Dlouhodobá EVS v Arménii

Je vám 18 – 30 let? Zajímáte se o region jižního Kavkazu, lidská práva a životní prostředí? Chtěli byste zkusit pracovat v neziskovce v exotické Arménii a získat nové životní i pracovní zkušenosti? Vyjeďte na dvanáctiměsíční EVS na Kavkaz!

Předpokládaný termín: od 1. 9. 2016 na dobu 12 měsíců

Hostitelská organizace: Helsinki Citizen Assembly, Vanadzor, kontaktní osoba: Ofelya Zalyan

Hlavním obsahem práce organizace je:

 • rozvoj demokracie a obhajoba lidských práv
 • podpora občanských iniciativ, advokacie, obhajoba občanských práv, peacebuilding na národní i nadnárodní úrovni
 • práce s mládeží
 • práce se sociálně znevýhodněnými skupinami (sociálně vyloučené minority, oběti konfliktů, lidé s tělesným nebo mentálním handicapem, náboženské minority, věznění lidé apod.)
 • občanská a politická aktivizace
 • hlavními metodami práce jsou veřejné diskuze a semináře, veřejná slyšení, podpora k občanské participaci, výzkumná činnost, mediální práce atp.

Hostitelská organizace očekává, že se dobrovolníci či dobrovolnice zapojí do interkulturního vzdělávání a otevírání dialogu o evropských hodnotách v regionu Lori, pomůžou rozvinout nová partnerství a sítě, budou se podílet na vytváření dalších příležitostí dobrovolnictví pro mladé lidi z Arménie, přinesou do práce organizace nové perspektivy, nápady i neotřelé úhly pohledu a budou se podílet na propagaci a motivaci mladých lidí stát se více občansky angažovanými.

Obsah dobrovolné práce

Spolupráce při zajišťování aktivit organizace.

 • Organizace akcí jako jsou konference, výstavy, diskuze atp. k významným příležitostem (Mezinárodní den lidských práv, Den míru, Mezinárodní den zmizelých osob, Den proti násilí na ženách, Mezinárodní den tolerance, Světový den mentálního zdraví, Světový den uprchlíků). Každá akce bude spoluorganizována s mentorem, ale bude dán prostor pro vlastní iniciativu dobrovolníků či dobrovolnic.
 • Pomoc při sběru výzkumných dotazníků a vedení rozhovorů s respondenty/kami.
 • Asistence při realizaci seminářů o lidských právech ve vzdělávacích institucích.
 • Vedení diskuzí s mládeží v místním diskuzním klubu.
 • Administrativní podpora v kanceláři organizace. Kreativní výpomoc s fotografováním a pořizováním videí.
 • Podíl na fundraisingu pro místní projekt “Human Rights Park”.

Z velké části by obsahem dobrovolné služby měla být také realizace vlastního zajímavého projektu dle vlastního navržení, který by byl přínosný jak pro vysílající, tak přijímající organizaci a rozvíjel osobní zájmy dobrovolníka/ice.

Témata mohou být např. z oblastí:

 • lidská práva, peacebuilding, watchdog či advocacy aktivity
 • výzkumné činnosti, právní komparace
 • aktivity ve prospěch peacebuildingu či ve prospěch znevýhodněných skupin
 • kvalitativní práce s konkrétními cílovými skupinami
 • aktivity podporující rozvoj občanské společnosti
 • umělecké projekty (fotografie, film…aj.)

Předpokladem je, že výstupy vlastního projektu by měly být v průběhu a po skončení odpovídajícím způsobem představeny jak v Arménii, tak v ČR (veřejná beseda, promítání, publikace článků, názorová diskuze, výstava apod.)

Hlavním místem pro působení Evropské dobrovolné služby je město Vanadzor s výjezdy do regionu Lori.

Ideální profil dobrovolníka či dobrovolnice

 • zájem o region jižního Kavkazu
 • nadšení pro věc, otevřenost pro nové věci, chuť učit se nové věci a sdílet své znalosti s ostatními
 • flexibilita a zodpovědnost
 • odvaha spolupracovat s lidmi v místní komunitě a pomáhat budovat vzájemnou důvěru a dialog mezi vzájemně izolovanými společenskými skupinami
 • zkušenosti s prací pro lidská práva a peacebuilding nebo alespoň skutečně prokázaný zájem
 • ideálně běžící nebo ukončené studium sociologie, genderových studií, politologie, mezinárodních vztahů, práva nebo jiného příbuzného oboru
 • dovednost fotografovat či pořizovat videa
 • znalost anglického jazyka a zároveň alespoň základy jazyka ruského (je možné si doplnit do odjezdu v září 2016)

Pokud máte o dobrovolnou službu zájem, pošlete motivační dopis i s popisem vlastních aktivit, kterým byste se chtěli v průběhu EVS věnovat. Přiložte strukturovaný životopis a telefonní kontakt na minimálně dvě osoby, které mohou podat reference na Vaši osobu.

Vše zašlete e-mailem nejpozději do 9. 3. 2016 na adresu irena.markova@nesehnuti.cz a milan.stefanec@nesehnuti.cz.

Zájemci a zájemkyně s nejlepšími nápady budou pozváni na osobní rozhovor k prodiskutování konkrétního záměru. Tyto rozhovory se uskuteční 17. března 2016 v kanceláři NESEHNUTÍ na Tř. Kpt. Jaroše 18 v Brně.

nesehnutí

Zdroj