Co takhle vyzkoušet stáž v EU agentuře?

Hledáš stáž v EU? Právě máš možnost využít jedné z těchto nabídek ze stránky EU Careers!

Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

stáž v eu
ACER. Zdroj: Facebook.

Agentura pro spolupráci regulačních orgánů je orgánem EU a funguje od roku 2011. Je ústředním bodem liberalizace trhů EU s elektřinou a zemním plynem.

Tato organizace se zaměřuje hlavně na podporu integrace evropského trhu, poradenstvím orgánům EU v otázkách transevropské energetické infrastruktury. Agentura vydává stanoviska k desetiletým plánům rozvoje sítě, aby je zajistila a v neposlední řadě monitoruje trh s energií.

Vnitřní struktura agentury se skládá z pěti oddělení – elektřina, plyn, dozor nad trhem a chování, integrita a transparentnost trhu a administrativa v kanceláři ředitele. Agentura se nachází ve slovinské Ljublani.

Agentura nabízí stáže především pro mladé absolventy vysokých škol. Stáže jsou nabízeny ve všech 5 odvětvích firmy, a to v:

 1. tisku a komunikaci
 2. lidských zdrojích
 3. IT zásadách
 4. analýze trhu
 5. analýze dat.

V závislosti na potřebách může být od účastníků školení požadována pomoc v jiných oblastech činnosti.

Požadavky na přijetí na stáž v EU:

1. starší 18 let;
2. státní příslušník členského státu Evropské unie;
3. jazykové znalosti na úrovni C1 pro první jazyk (důkladná znalost) a na úrovni B2 pro druhý jazyk (uspokojivá znalost), tato úroveň je definována v Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR).
4. vzdělání odpovídající ukončenému vysokoškolskému studiu doložené diplomem.

Pro přijetí je nutné splňovat všechny 4 požadavky.

Žádosti nebudou přijaty od žadatelů, kteří po dobu delší než 6 týdnů:

 1. již využili jakýkoliv druhu stáže v rámci EU
 2. mají či měli jakýkoliv druh zaměstnání v rámci EU.

Žádosti budou posuzovány s ohledem na vzdělání, kvalifikace, kompetence a motivace:
1. vysokoškolské vzdělání v oboru relevantním pro stáže
2. dobré písemné a ústní ovládání cizího jazyka -preferovaná znalost anglického jazyka na úrovni C2.

Přijaté žádosti budou pravidelně vyhodnocovány s cílem naplnit dostupné stáže, které začínají každý rok 1. března nebo 1. září.

Více o stáži se dozvíš tady.

The European Food Safety Authority (EFSA)

Další stáž v EU se nabízí v Evropském úřadu pro bezpečnost potravin.

stáž v eu
Logo EFSA. Zdroj: European Union.

Uzávěrka přihlášek:
25. dubna 2022 o půlnoci (místního času)

Stáž je na 12 měsíců.

Tato stáž je pro tebe pokud:

 1. jsi mladý absolvent, který hledá náročnou zkušenost ve stimulujícím, dynamickém a multikulturním pracovním prostředí,
 2. chceš přispět k vytvoření udržitelnějšího a bezpečnějšího potravinového systému v EU,
 3. jsi zvědavý na prozkoumání kariérní cesty uvnitř evropské agentury.

Požadavky pro přijetí na stáž:

 • být motivovaný nový ,,talent“ z různých akademických a profesních oblastí (vědec, komunikační a právní profesionál, IT odborník atd…)

Pod dohledem tvého poradce pro stáž si vyzkoušíš:

●  prací ve vědecké agentuře EU,
●  navrhování dokumentů a zpráv, vyřizování vědecké a/nebo administrativní práce a zajištění včasného sdělení výsledků,
● přispívat ke konkrétním projektům a činnostem novými a inovativními nápady řešení,
●odborná školení, která ti pomohou profesně růst.

Co ESFA nabízí?

Život v Parmě – jako stážista EFSA budeš součástí živého a energického týmu mladých lidí pořádajících různé společenské a kulturní akce. Vybraní stážisté obdrží měsíční grant ve výši 1 250 EUR.

Jak probíhá výběr na stáž v EU?

Uchazeči se hlásí elektronicky prostřednictvím online formuláře. Uchazeči z užšího výběru musí projít dalším hodnocením (např. telefonický / online rozhovor, nahraný video rozhovor, online test) k vyhodnocení jejich vhodnost pro danou roli a prodiskutování vzájemných očekávání. Úspěšní kandidáti obdrží nabídku na stáž v EU agentuře s uvedeným datem zahájení, oddělením, ve kterém budou umístěni a seznam dokumentů, které mají být předloženy před datem zahájení

Informace k přihlášce najdeš zde.