Hledají se dobrovolníci a dobrovolnice pro doučování dětí!

Máte rádi děti? Bavilo by vás věnovat se jejich doučování? Člověk v tísni, pobočka Kladno právě hledá dobrovolníky a dobrovolnice na doučování dětí v rodinách.

Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace, která vznikla roku 1992. Na její činnosti se podílí stovky zaměstnanců a dobrovolníků nejen v České republice, ale i v desítkách zemí v zahraničí.

Mezi hlavní oblasti, na které se Člověk v tísni soustředí patří:

 • humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
 • podpora lidských práv
 • programy sociální integrace
 • vzdělání a osvěta

Kladenská pobočka Člověka v tísni byla založena roku 2000. Jejím hlavním zájmem je pomoc lidem v tíživé životní situaci a práce s dětmi a mladými lidmi.

Dospělým, kteří se ocitli v tíživé situaci, nabízí individuální poradenství, dluhové poradenství či pomoc například při hledání ubytování. Pro rodiny s dětmi Člověk v tísni poskytuje rodinné poradenství.

Na podporu dětí od 3 do 5 let je v Kladně provozován předškolní klub V Domečku, který pomáhá v přípravě na přestup do běžného vzdělávacího systému. Pro starší poskytuje kladenská pobočka kariérní poradenství a také různé workshopy a další aktivity, které nabízí nízkoprahové centrum Křižovatka. Další pomoc nabízí v rámci doučování, a to přímo v rodině (individuální) nebo kolektivu (skupinové).

Právě doučování je zajištěno především dobrovolníky a i vy se nyní můžete zapojit! Kladenská pobočka totiž hledá dobrovolníky na individuální nebo skupinové doučování dětí v rodinách. Máte možnost se zapojit také v rámci organizace volnočasových aktivit pro děti.

Ilustrační foto. CC0 Creative Commons. Autor: sasint. Zdroj: pixabay.com

Co by měl dobrovolník splňovat?

 • věk nejméně 15 let
 • mít zájem podílet se na aktivitách v lokalitě Kladno
 • zájem o práci s dětmi se sociálním znevýhodněním
 • být ochotný věnovat 2 hodiny týdně pro pravidelné návštěvy klienta

Co nabízí Člověk v tísni?

 • odborné vedení
 • zaškolení, materiály a pomůcky, které budete potřebovat pro doučování
 • získáte zkušenost s prací v sociální oblasti
 • možnost proplacení jízdného do místa, kde budete doučovat
 • potvrzení dobrovolnické praxe
 • skupinové sdílení s dobrovolníky

Kam se přihlásit? Vavřinec Dudek, vavrinec.dudek@clovekvtisni.cz, 775 871 543

Zdroj: Člověk v tísni