Closer EVS – seminář v Itálii

Protáhněte si prázdniny a vydejte se v září do Itálie na seminář zaměřený na Evropskou dobrovolnou službu. Akce je určena pro zástupce organizací zapojených do EVS z různých zemí Evropy.Seminář se koná v městečku Vinci (rodišti Leonarda na Vinci 🙂 od 1. do 8. září 2013. Cílem akce je především vytvoření vazeb a partnerství mezi organizacemi zapojenými do EVS, diskuse o společných cílech a směřování EVS, kvalitě EVS a sdílení zkušeností.

Akce je určena jak zkušeným pracovníkům neziskovek zapojených do EVS, koordinátorům, mentorům a vedoucím, tak i nováčkům zajímajícím se o tuto oblast a začínajícícm EVS organizacím. Podmínkou účasti je věk nad 18 let, znalost angličtiny a zájem o uvedená témata.

Projekt je podpořen z fondu EU, účastníci mají hrazené ubytování, stravu a 70% cestovních nákladů.

V případě zájmu pošlete vyplněnou Přihlášku na e-mail closerevs@gmail.com.

Jestliže vás nabídka zaujala, ale nepracujete v žádné organizaci pracující v rámci EVS, nevadí. Pokud máte zájem zapojit se do EVS aktivit organizace Mladiinfo a vyjet na seminář prostřednictvím této organizace, kontaktujte Markétu – marketa@mladiinfo.cz.