Chceš pracovať v Bruseli? Pracuj pre ONE!

Ak chceš niečo zmeniť, tak vyskúšaj stáž pre ONE! Vždy ťa lákal Brusel? Máš rád dynamický kolektív? Toto je niečo pre teba!

ONE je energický a rýchlo sa rozvíjajúci globálny tím, ktorý tvrdo tlačí na vládu, aby uskutočnila zmeny, ktoré zlepšia životy miliónov ľudí žijúcich v extrémnej chudobe. Ľudia sú ich najväčším aktívom – hľadajú jedincov, ktorí sú profesionálni, kreatívni a sú zapálení pre ich vec. Ponúkajú príjemné pracovné prostredie a jedinečné a vzrušujúce zážitky, z pomáhania pri presadzovaní zásadných zmien.  Snažia sa presvedčiť svetových vodcov k pomoci pre tých najchudobnejších, podporujú lepšiu politiku, účinnejšiu pomoc a obchodné reformy. Spolupracujú tiež s vodcami v Afrike, aby podporili demokraciu, zodpovednosť a transparentnosť v tejto oblasti.

Informácie o stáži
Zmyslom stáže je podpora našich aktivít súvisiacich s politikou. Prax je platená a trvá šesť mesiacov, počnúc januárom 2016.

Náplň stáže

 • Zhromažďovanie, analyzovanie a úprava správ o dôležitých politických témach;
 • Rovnako aj príprava a účasť na interných a externých briefingoch a stretnutiach, z ktorých je potrebné spracovať podrobné poznámky;
 • Sledovanie aktuálneho diania v politickej sfére, parlamentných procesov, činnosť zainteresovaných strán;
 • Reagovanie na otázky verejnosti prostredníctvom e-mailov;
 • V prípade potreby poskytovanie všeobecnej administratívnej podpory.

Aké požiadavky má spĺňať uchádzač?

 • Žiadateľ by mal byť čerstvým absolventom v odboroch ako ekonomika, politika, spoločenské vedy, medzinárodné vzťahy, prípadne v inom ekvivalentnom odbore;
 • Vynikajúce ovládanie programov MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Uchádzač by mal disponovať analytickým myslením a organizačnými schopnosťami;
 • Potrebnou je aj znalosť písomnej a ústnej formy anglického jazyka, ovládanie francúzskeho jazyka výhodou;
 • Uchádzač by mal mať zmysel pre tímovú prácu a spoluprácu;
 • Mal by mať znalosti o rozvojových problémoch a Afrike;
 • Schopnosť dôsledne uplatňovať dobrý úsudok a robiť správne a zodpovedné rozhodnutia;
 • Schopnosť udržať najvyšší stupeň utajenia, vo všetkých aspektoch práce.

Čo je ponúkané?
Fantastická príležitosť ovplyvniť dianie vo svete, vidieť ako fungujú rôzne misie riadené rôznymi organizáciami, príjemné pracovné prostredie. Stáž je platená.

Zaujali sme vás? Kontaktujte nás!

Je potrebné zaslať žiadosť, životopis a motivačný list na emailovú adresu, a to do 10.12.2015. Kontaktovaní budú len vybraní uchádzači.

Viac sa o tejto ponuke môžete dozvedieť TU.

 

Zdroj: Európske noviny