Česko-německá setkání pracovníků s mládeží

DJO-Deutsche Jugend in Europa  pořádá ve spolupráci s českým partnerem, Domem dětí a mládeže Tábor, dvě výměny pracovníků s mládeží s cílem navázání spolupráce a sdílení poznatků.

Prví výměna zaměřená na navázání spolupráce a sdílení poznatků se koná v termínu od 15.04. do 17.04.2015  v Táboře. V rámci této výměny se budou účastníci zabývat především tématem práce s veřejností. Akce je přitom určena všem mladistvým a dospělým od 18 let, kteří se chtějí angažovat v oblasti česko-něměckých výměn mládeže.

Druhá výměna se koná od 17.04. do 20.04.2015 ve vzdělávacím středisku Bahratal v Německu. V rámci této výměny se budou účastníci zabývat tématy jako výživa, fyzické a psychické vzdělávání či zdravý růst. Akce je přitom určena všem mladistvým a dospělým od 18 let, kteří se s ohledem na daná témata chtějí zamyslet nad nabízenými aktivitami ve svých zařízeních, popř. nabízené aktivity v budoucnu dále rozvinout.

Účastnický poplatek pro české účastníky činí 25 Euro. Tato cena zahrnuje dopravu, ubytování, stravu a náklady spojené s programem. Jazyková výbava účastníků není nutná.

Přihlašovat se můžete na e-mailu hana.vasatkova@djo-sachsen.deUzávěrka přihlášek: 9.4.2015. Počet účastníků je omezen, zřetel bude brán na datum přihlášení.