Česká centra volají hromadně po stážistech

Se stážemi v Českých centrech se nám za poslední měsíc roztrhl pytel.  Po Bruselu, Londýně začínají hledat i Vídeň, Berlín i Kyjev.

Česká centra působí v zahraničí pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR a zajišťují hlavní propagaci naší republiky na mezinárodním poli. Po celém světě je rozmístěno celkem 22 poboček.

Po belgické a britské pobočce se s nabídkou stáží představují jejich berlínští, rakouští i ukrajinští kolegové.  Malé a už několikrát opakované upozornění pro nové zájemce:

  • Stáže nejsou placené a obvykle nejsou hrazeny ani další životní náklady jako ubytování, cesta a strava.

Požadovaný počet stážistů je obvykle jeden člověk na pobočku. Berlín se tentokrát poptává hned po třech schopných lidech. Vídeň shání jednoho nového člena, který by se mimo jiné postaral o administrativní chod pobočky. Velkou výzvou pro češtináře může být i výuka českého jazyka na Ukrajině. Konkrétní požadavky na stážisty naleznete po těmito odkazy: Berlín, Vídeň, Ukrajina.

Obecné požadavky na stážisty:

  • dobrá jazyková vybavenost jak jazykem vlastním, tak jazykem cizím (tzn. němčina – B2/C1, angličtina – B2, případně ruština a ukrajinština),
  • zájem o českou kulturu a umění,
  • zodpovědnost, samostatnost, organizační dovednosti,
  • týmový duch a kreativita.

Obecná kriteria pro zařazení do výběrového řízení je zaslání strukturovaného životopisu, motivačního dopisu a případně i dotazníku k žádosti o stáž. Kontaktní adresy a další potřebné dokumenty jsou uvedeny vždy pod výše zmíněnými odkazy.

 

Zdroj: Česká centra – Kariéra