Cena za nejlepší diplomové práce

Studujete na vysoké škole a úspěšně jste obhájili svou diplomovou práci? Tak teď zpozorněte, protože nyní máte příležitost nominovat svoji práci do soutěže!

Cena Františka Ladislava Riegra oceňuje nejlepší diplomové a bakalářské práce, které byly obhájeny v roce 2016. Cenu vyhlašuje Poslanecká sněmovna ČR.

Cena F. L. Riegra
Cena F. L. Riegra byla udělena prvním studentům, foto: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna

Podmínky účasti

Své práce mohou zaslat studenti všech státních i soukromých škol. Témata prací mohou být z oborů společenských věd, historie nebo práva. Svým obsahem by měly přispět k výzkumu českého parlamentarismu.

Práce do soutěže zasílají sami studenti, tedy autorky a autoři. Musí mít však potvrzení obhajující katedry, která může práci sama nominovat. Práce by měla být psaná v češtině, slovenštině, angličtině nebo němčině. Do soutěže se mohou přihlásit i cizinci, kteří absolvali českou univerzitu.

Soutěž proběhne ve dvou kolech. V tom prvním vybere komise práce, které postoupí do druhého. Autoři těchto prací budou poté pozvání na zasedání komise v poslanecké sněmovně v březnu 2017, kde své práce představí. Ceny pro první tři nejlepší práce udělí předseda Poslanecké sněmovny ČR.

Udělení ceny je spojeno s následující finanční odměnou:

  1. místo                          10. 000 Kč
  2. místo                            7. 000 Kč
  3. místo                            5. 000 Kč

Jak práci přihlásit?

Pokud chcete svoji práci přihlásit, musíte ji do 15. ledna 2017 společně s doporučením katedry a posudkem vedoucího práce a oponenta poslat na email  pi@psp.cz. Kromě elektronické, zašlete svázanou práci na adresu :

Parlamentní institut
Kancelář Poslanecké sněmovny
Sněmovní 4
118  26 Praha 1

 

Zdroj: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna