Vyznáte se ve své univerzitě a městě, kde sídlí? Budou z vás skvělí ambasadoři!

Nacházíte se v průběhu bakalářského, magisterského či doktorského studia? Zvažte možnost stát se ambasadorem. Být součástí Studyin.cz bude zvlášť přínosné pro studenty marketingu, mediálních studií a PR, ale žádný obor není podmínkou.

Můžete být velkou oporou nově příchozím studentům, co se informací týče. Zvyšovat osvětu o tom, co nabízí studium v České republice. V případě ochoty také pomoci nováčkům se zorientovat ve městě, v jehož nitru nebo okolí žijete. Vysvětlit jim, jak to na škole chodí a kde co najdou. Poradit, které předměty není radno podceňovat. A pokud se budete chtít potkat a padnete si do oka, stanete se i dobrými přáteli, partnery. Nabízí se vám tak skvělá možnost rozvíjet svou psanou i komunikativní angličtinu.

Co ambasadorství obnáší?

Jako ambasador pro Studyin.cz se můžete věnovat některé z následujících aktivit:

 • emailová komunikace se zájemci o studium v ČR
 • redaktorská činnost pro blog a Facebook
 • tvorba fotografií a videí
 • postování příspěvků na instagramu a reakce na komentáře

Vítána bude i ochota se s příchozími setkat, ať už za účelem pomoci zařídit potřebné nebo díky účasti na akcích pořádaných Study in the Czech Republic.

Ideální ambasador:

 • otevřený k lidem
 • má smysl pro humor a je rozený vypravěč
 • plný nápadů, přijde s novými tématy
 • nedělá mu problém psát v angličtině

Kde se zaregistrovat?

Zaregistrujte se nejpozději do 3. 10. 2019 na emailu info@studyincr.cz. Do zprávy uvěďte své jméno, název univerzity a studijního oboru. Připojte také esej o rozsahu 300 slov. Téma si můžete vybrat z následujících:

 • O mně
 • Můj každodenní život
 • Má univerzita
Ilustrační obrázek. Autor: Mohamed Hassan. Zdroj: Pixabay.com

Jaké univerzity jsou zapojeny?

Níže v odrážkách najdete počty registrovaných ambasadorů zde v ČR. Možná právě ta vaše univerzita jich má nedostatek, uvážíme-li její velikost a počet nabízených oborů. Nebo právě vy máte zkušenost s oborem, o kterém by se zájemci rádi dozvěděli více:

 • Karlova Univerzita: 1
 • Masarykova Univerzita: 2
 • Univerzita Palackého v Olomouci: 1
 • ČZU v Praze: 1
 • ČVUT: 3
 • Mendelova Univerzita: 19
 • Technická univerzita v Liberci: 1
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: 2
 • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha: 1
 • VŠCHT v Praze: 3
 • Univerzita Hradec Králové: 3

Pokud jste svou univerzitu ve výše uvedeném seznamu nenašli, můžete být první. A také prvními Čechy, kteří se zapojí. Neváhejte se spojit se Studyin.cz a domluvit případnou spolupráci. Získáte tak nedocenitelné zkušenosti, zážitky a užitečné kontakty. Otevře se vám také možnost účasti na workshopech a vzájemných setkání.

Krátce o Studyin.cz

Jedná se o portál v angličtině a současně cenný zdroj pro zahraniční studenty. Stojí za ním experti, kteří zde pomáhají  zorientovat se v nabídce vysokého školství České republiky. Přehledným způsobem ukazují výhody studia v ČR a výčet zapojených ambasadorů, dle univerzity a země původu.

Studyin.cz organizačně spadá pod Dům zahraniční spolupráce, zkráceně DZS. Což je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jejím hlavním úkolem je správa mezinárodních aktivit v oblastech vzdělávání, vědy, výzkumu a jiných. Jejich nejznámějším projektem je hojně využívaný Erasmus+.

Více informací naleznete také na webových stránkách Studyin.cz a DZS.

Zdroj: Studyin.cz, dzs.cz.