Brontosauři v Himálajích hledají prázdninové dobrovolníky

Nezisková organizace Brontosauři v Himálajích právě hledá prázdninové dobrovolníky na třítýdenní cestu do Malého Tibetu za účelem výuky dětí v místní škole či pomoci na stavbě ve školním areálu.

Brontosauři v Himálajích je česká neziskovka podporující rozvoj školy Spring Dales Public School v indické vesnici Mulbekh v Malém Tibetu. Cílem Brontosaurů je zajistit místním dětem kvalitní výuku v moderním kampusu s veškerým potřebným vybavením a pomoci tak zachovat tradiční kulturu Malého Tibetu.

Organizace Brontosauři v Himálajích se podílí na rozvoji školy několika způsoby – získává finanční prostředky na modernizaci školy, potřebné vybavení a stavbu nových objektů, zajišťuje odbornou asistenci pro rozvoj školy, zprostředkovává výměnné pobyty pro místní učitele a v neposlední řadě zajišťuje pomoc od českých dobrovolníků.

Fotka uživatele Brontosauři v Himálajích.
Brontosauři v Himálajích: Prázdninové dobrovolnictví. Autor: Šárka Bejdová. Zdroj: www.facebook.com/BrontosaurivHimalajich

 

Prázdninový dobrovolník

V rámci svépomoci organizují Brontosauři v Himálajích každý rok třítýdenní prázdninovou cestu do Mulbekhu, během níž dobrovolníci dva týdny vyučují v místní škole nebo se podílejí na stavbě v areálu školy. V letošním roce se cesta do Mulbekhu uskuteční od 5. do 23. července 2017.

O co se jedná?

Brontosauři v Himálajích vysílají každé léto skupinu cca 30 dobrovolníků do místní školy. Prázdninoví dobrovolníci se po dobu dvou týdnů zhostí buď role učitele, nebo pomáhají na stavbě. Zájemce se vždy hlásí pouze na jednu pozici.

  • Pokud se dobrovolník hlásí na pozici učitele, připraví si výukový projekt podle svých vlastních schopností a zájmů. Tento výukový projekt následně zprostředkovává dětem nové vědomosti o konkrétním tématu.
  • Pokud se dobrovolník hlásí na pozici pomocníka na stavbě, podílí se během svého působení na nějakém menším stavebním projektu.

Dobrovolníci jsou během svého pobytu ubytovaní ve školním internátě či v rodinách studentů, což jim umožňuje poznat obyvatele, každodenní život a kulturu Malého Tibetu a odnést si tak z cesty cenné zážitky. Prvních pár dní navíc dobrovolníci tráví v hlavním městě Indie.

Kdo se může přihlásit?

Do projektu se může přihlásit každý, kdo:

  • je schopný vést výuku v angličtině a vypracuje výukový projekt (hlásí-li se na pozici „učitele“),
  • má alespoň základní znalosti angličtiny (hlásí-li se na pozici „pomocníka na stavbě“),
  • může absolvovat přípravná víkendová setkání v okolí Brna (první konané – 12. 3. 2017 a druhé konané 14. – 16. 4. 2017).

Jak se přihlásit?

Zájemce o dobrovolnictví musí zaslat vyplněnou přihlášku spolu s životopisem na e-mail dobrovolnictvi@brontosaurivhimalajich.cz nejpozději do 31. ledna 2017.

Na základě informací v přihlášce a životopisu, absolvují vybraní kandidáti osobní pohovor, který je posledním krokem k zúčastnění se dobrovolnické cesty.

Více informací

Účastníci si musí v rámci své dobrovolnické mise uhradit cestovní náklady (letenku), stravu, pojištění, vízum, očkování a organizační poplatek. Celkové výdaje se tak pohybují okolo 30 000 Kč.

Pokud vás projekt zaujal, více informací včetně detailního popisu a fotodokumentace minulých cest prázdninových dobrovolníků můžete najít na stránkách organizace Brontosauři v Himálajích.

Pokud vás nabídka zaujala, ale nestíháte připravit kvalitní přihlášku letos, nezoufejte a zapojte se do projektu příští rok nebo pomozte Brontosaurům jako dobrovolník v Čechách v rámci splnění jednoho z dobrovolnických úkolů..

Zdroj: Brontosauři v Himálajích