BGF – Výzkumná stáž ve Francii

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendium francouzské vlády na výzkumnou stáž ve všech vědních oborech.

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům stipendia na stáž ve Francii v délce od 1 do 3 měsíců na univerzitách, ve výzkumných centrech, knihovnách nebo fakultních nemocnicích.

Stipendium se uděluje zejména v následujících oblastech:

  • Přírodní vědy a vědy o Zemi
  • Exaktní a inženýrské vědy
  • Ekonomické a právní vědy
  • Humanitní a společenské vědy
  • Lékařství

Stipendia francouzské vlády na uskutečnění stáže ve Francii jsou určena studentům české národnosti doktorandského a post-doktorandského stupně vysokoškolských studií.

Další infromace včetně postupu, jak o stipendium zažádat, jsou k nalezení v brožurce kandidáta, nebo na webových stránkách.

Uzávěrka je 13. března 2015, 17:00. 

zdroj: www.ifp.cz/BGF-2015-ST