Barcamp v Pardubicích: Jedinečná konference o zapojení mladých lidí do politiky

Proč se mladí lidé zapojují do politiky? A proč zrovna já bych měl(a) být občansky aktivní? Odpovědi na tyhle a další otázky se vám dostanou v září 2017 na Barcampu v Pardubicích organizovaným Národní pracovní skupinou pro strukturovaný dialog s mládeží.

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží byla založena v lednu 2014. Jejím hlavním cílem je zapojit mladé lidi do občanských aktivit a zprostředkovat mezi nimi a veřejnými činiteli dialog, jehož výstupy by byly zohledňovány v politickém procesu. Z tohoto důvodu podporuje všechna hnutí, organizace a spolky, které respektují lidská práva, demokratické zřízení a sociálně udržitelné hospodářství a především vnímají integraci mladých lidí jako nedílnou součást zdravé společnosti.

Ilustrační foto. Autor: MariSmithPix. Zdroj: Pixabay

Barcamp v Pardubicích

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží vás zve na barcamp, inspirativní neformální konferenci o možnostech zapojení mladých lidí do politiky a občanských aktivit.

Barcamp se uskuteční 16. září 2017 od 9:00 v aule pardubické univerzity.

V rámci programu se účastníci barcampu setkají s inspirativními osobnostmi, které se aktivně zapojují do občanských iniciativ, vedou svými činy mladé lidi k chuti zajímat se o svoje okolí a reprezentují zájmy mladých.

Zúčastnit se mohou mladí lidé od 16-30 let a pracovníci s mládeží.

Co vás čeká?

Barcamp je organizován formou krátkých přednášek, 90-minutových workshopů o vzdělávání a prezentacemi osobních příběhů občansky aktivních mladých lidí v tzv. TEDx formátu.

Hosty barcampu budou lidé, kteří se sami pohybují v politické sféře, mají zkušenosti s úspěšnými komunikačními strategiemi jako např. promítání dokumentárního filmu s besedou, aktivně se zapojují do pořádání událostí oživující společenský život určité lokality či se podílejí na inovativním projektu jako například komunitní bydlení.

Praktické informace

Cena: Registrační poplatek činí 200 Kč. Nicméně pokud na barcamp dorazíte, bude vám tento poplatek vrácen zpět. Tudíž, celková cena je 0 Kč.

Ubytování: Organizátoři nabízejí možnost ubytování z pátku na sobotu (z 15. 9. na 16. 9.) stejně tak jako ze soboty na neděli (z 16. 9. na 17. 9.) v blízké tělocvičně. Podmínkou je přinést si vlastní karimatku a spacák. Přespání v tělocvičně je zdarma. 

Jídlo je během doby barcampu zajištěno zdarma. Cestovné hrazeno není, nicméně organizátoři zprostředkují účastníkům kontakt na ostatní lidi z jejich okolí, aby mohli využít zvýhodněné skupinové jízdenky ČD.

Více praktických informací najdete na tomto odkazu.

Jak se přihlásit?

Celková kapacita barcampu je 250 lidí. Přihlásit se můžete ve 3. registračním kole, které probíhá od 1. 7. do 15. 8. 2017. Třetí registrační kolo nabízí místa pro 50 zájemců. Přihlásit se můžete pomocí tohoto online formuláře.

V případě nejasností či dotazů, směřujte své dotazy na Lenku (lenka.jurenova@crdm.cz).

Zdroj: Pardubický barcamp