Anti-bias školenie

Školenie prináša na Slovensko a do Českej republiky prístup práce s predsudkami “anti-bias approach” (ABA).

Tento prístup bol pôvodne vyvinutý v Južnej Afrike a v Spojených štátoch amerických s cieľom priniesť inovatívny prístup pre boj s rasizmom, sexizmom, homofóbiou či iným negatívnym sociálnym postojom.

1585295626_1340580375

​Školenie je určené pracovníkom a pracovníčkam s mládežou, ktorí chcú vo svojej práci pracovať s predsudkami – ako u seba, tak u mládeže, s ktorou pracujú. Školenie je zamerané na široké spektrum potenciálnych účastníčok a účastníkov.
Na školení sa bude veľa pracovať s reflexiou vlastných postojov a hodnôt, ponárať sa do seba a diskutovať o tom. Preto je školenie vhodné aj pre tých, ktorí sa ako pracovníčky či pracovníci s mládežou vidia až v budúcnosti – či už v rámci školského systému alebo mimo neho.

                                                                                   Termín školenia

1. časť školenia sa bude konať: 20. – 24. 4. 2016 v Kysaku (cca 15 min. vlakom od Košíc, SR)
​2. časť školenia sa bude konať: 22. – 26. 6 2016  v ČR (konkrétne miesto upresníme)

Začína sa vždy podvečer o 17:00 a končíme obedom o 13:00. Školenie bude prebiehať v českom a slovenskom jazyku, znalosť angličtiny je vítaná, nie však nutná.

image01

Školenie je podporené z prostriedkov programu Erasmus+:Mládež v akcii a je (viac-menej) zadarmo. Ubytovanie, strava a cestovné je hradené, okrem 30€ účastníckeho poplatku. Poplatok je možné jednoducho odpustiť, ak by mal predstavovať jedinú prekážku účasti.

Prihláška

Zdroj: Anti-bias training