Analýza hladu ve světě

Rozvojovka, jeden z programů organizace Člověk v tísni, vyzývá studenty vysokých škol k napsání honorovaných odborných analýz. Tématem analýz je Hlad ve světě. 

Výzva je součástí kampaně Food Right Now. Analýzy budou využity pro kampaň a uveřejněny na portále www.rozvojovka.cz, který už osm let informuje o problémech rozvojového světa a rozvojové spolupráci.

Odměna pro vybrané analýzy bude maximálně 3000 Kč podle délky a obsahu textu.

Do 20.11.2013 máte čas pro předložení max. jednostránkového konceptu, který definuje námět práce a její strukturu. Náměty zasílejte na  hana.krejsova@clovekvtisni.cz.

Zda byl váš koncept vybrán se dozvíte 25.11.2013.

Autoři vybraných konceptů budou vyzváni k vypracování analýzy v rozsahu 6-8 normostran (1 normostrana má 1 800 znaků včetně mezer). Překážkou není současné využití textu pro účely školní výuky či jeho další zveřejnění.

Termín pro vypracování analýz: nejpozději do 20.12. 2013.

Okruhy témat analýz:

  • Problematika dostupnosti potravin ve vybrané rozvojové zemi či regionu (včetně důsledků pro obyvatele, dopadů na životní prostředí, příčin nedostupnosti, apod.)
  • Problematika dostupnosti zdrojů a jejich vliv na potravinovou bezpečnost
  • Problematika rozvojové spolupráce v oblasti hladu a podvýživy (např: analýza konkrétních rozvojových projektů a jejich dopadů v této oblasti, možnosti řešení daných problémů atd.)
  • Role žen v zajišťování potravin ve vybrané zemi či regionu
  • Možnosti řešení problematiky hladu a podvýživy na lokální úrovni v rozvojových zemích.
  • Možnosti řešení problematiky hladu a podvýživy na globální úrovni
  • Možnosti řešení problematiky hladu a podvýživy na lokální úrovni ve vyspělých zemích (co můžeme udělat proto, aby docházelo ke snižování obyvatel trpících hladem a podvýživou, příklady existujících iniciativ, praktických zkušeností)
  • Vliv klimatické změny na obživu obyvatel ve vybrané zemi či regionu
  • Jakékoli další téma týkající se problematiky potravinové bezpečnosti a obživy v rozvojovém světě

S jakýmikoli dotazy, včetně konzultace vhodných témat, se můžete obracet na: hana.krejsova@clovekvtisni.cz.

Více informací a ukázky analýz najdete na webu Rozvojovka.