Akademie PR – Seminář Praha

Bezplatný vzdělávací program pro studenty všech VŠ a VOŠ po celé ČR, kteří mají zájem o obor public relations a uvažují o svém budoucím uplatnění v této oblasti.

ValueofPR                                    we-love-pr

Týdenní kurz public relations 1. 2. – 5. 2. 2016 na VŠE Praha (náměstí Winstona Churchilla 4, Praha 3). Absolventi získají CERTIFIKÁT AKADEMIE PR. 

Podmínky pro přijetí do Akademie PR:public-relations

1) Zaslání strukturovaného životopisu vč. fotografie.

2) Zaslání motivačního dopisu, max. rozsah 1/2 strany (tj. 900 znaků).

3) Vypracování stručného návrhu PR kampaně na zadané téma, max. rozsah 2 strany (tj. 3 600 znaků), zadání naleznete na stránce.

Uzávěrka přihlášek je 16. prosince 2015.

Přihlášky posílejte pouze emailem info@apra.cz.

O přijetí do kurzu budete informováni emailem nejpozději do 11. ledna 2016.

Organizuje ho Asociace Public Relations Agentur (APRA) ve spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů VŠE Praha. Jeho prioritním cílem je pomoci nastartovat zajímavou profesní dráhu novým konzultantům, přičemž frekventantům se nabízí „nahlédnout pod pokličku“ tohoto atraktivního oboru nejen formou teorie, ale i praktickým zapojením se do činnosti předních PR agentur (souvislá praxe formou stáže). Minimálně 20 nejúspěšnějších studentů absolvuje i praktickou stáž v některé z členských PR agentur APRA (dle dohody během března – srpna 2016).

Témata přednášek: • Úvod do PR • Korporátní komunikace a Brand PR • PR proces • Media Relations • Event Management • Sponzoring a charita • Interní komunikace • Sociální sítě • Krizová komunikace • Public Affairs, lobbing.

Za 15. ročníků Akademie PR prošlo kurzem mnoho úspěšných absolventů. Řada z nich nalezla uplatnění v předních PR agenturách či komunikačních a PR odděleních mnoha firem.

Více informácí naleznete zde.

 

Zdroj: APRA