9. ročník česko-německého programu pro mladé profesionály

Přihlaste se do česko-německého vzdělávacího programu pro mladé profesionály a seznamte se s lidmi z akademické oblasti, obchodu, médií, politiky, veřejné správy a nevládních organizací! Program je ideální pro osoby, které jsou ochotny se veřejně angažovat a cítit odpovědnost za společnou budoucnost České republiky a Německa v Evropě.

Letos se bude konat již 9. ročník česko-německého programu pro mladé profesionály s tradicí již od roku 2008. Jedná se o program, který nabízí mladým odborníkům z České republiky a Německa, jež mají alespoň tříletou praxi a silný zájem o mezisektorovou a přeshraniční spolupráci. Podmínkou je znalost anglického jazyka.

Projekt je organizovám neziskovou a nevládní organizací Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) ve spolupráci s Evropskou akademií Berlín (EAB) a spolufinancován Česko-německým fondem pro budoucnost.

Ilustrační foto. Autor: amo.cz. Zdroj: amo.cz

Tématem letošního ročníku jsou šance a výzvy digitalizace. Digitalizace mění náš pracovní svět a každodenní život rychlostí, se kterou se mnozí snaží udržet krok. Zatímco se nové možnosti otevírají, tak se zároveň objevují i nová rizika. Digitalizace je motorem růstu a prosperity, nicméně může být i zneužita. Můžeme tuto transformaci nějakým způsobem korigovat a utvářet? Jaká je nová dynamika digitální ekonomiky? Co vše mohou nabízet soukromé společnosti v oblasti IT nebo v oblasti energie a elektromobility? Jak mohou přežít malé a střední podniky ve stále více propojeném světě a jak funguje správná kybernetická bezpečnost?

Pokud Vás lákají tato témata a máte svůj názor na vyřčené otázky, tak byste se měli do programu přihlásit! Tyto otázky budou polemicky diskutovány s hojnou účastí odborníků a s porovnáním české a německé strategie. Cílem programu je rovněž vyměnit si své zkušenosti, nápady a vize a získat kontakty pro profesionální či osobní rozvoj. Podívejte se na video z minulých ročníků zde.

Program nabízí:

  • Účast na vysoce odborných seminářích, návštěvy v obou zemích, aktivity pro vzájemné poznání a porozumění, team-buildingové aktivity;
  • interakce s řadou českých a německých odborníků a expertů;
  • možnost rozvíjet vlastní iniciativy či projekty;
  • možnost získání kontaktů pro svou profesionální dráhu v prestižní síti absolventů programu.

V případě schváleného přijetí si organizátoři účtují účastnický poplatek ve výši 150 EUR, který pokryje náklady na organizaci, cestovní výdaje, ubytování a stravu.

Přihláška

Pro přihlášení do programu je nutné zaslat svůj strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem v angličtině (max. délka 2 strany) a to do 16. 2. 2018 na emailovou adresu zuzana.lizcova@amo.cz (pro zájemce z České republiky) nebo na cf@eab-berlin.eu (pro zájemce z Německa).

Program začíná v dubnu 2018.

Více o programu lze najít na stránkách AMO zde či na plakátu výzvy.

Zdroj: amo.cz