Cena za nejlepší závěrečnou práci o filantropii

Zajímáš se o filantropii, dobrovolnictví anebo o třetí sektor? Jsi studentem vysoké školy a napsal si bakalářskou, diplomovou anebo dizertační práci v některém ze zmíněných oborů? 

Centrum pre filantropiu„Centrum pre filantropiu“ na Slovensku, ve spolupráci s „Nadacií via“ v České republice, organizuje již 8. ročník soutěže o nejlepší závěrečnou studentskou práci, kde je hlavním tématem filantropie, dobrovolnictví anebo třetí sektor.

Studuješ v České republice, na Slovensku anebo v zahraničí?

Vypracoval si svojí bakalářskou, diplomovou v akademickém roce 2013/2014 anebo svojí dizertační práci v akademickém roce 2011/2012, 2012/2013 anebo 2013/2014?

Je tvoje práce napsaná v českém, slovenském anebo anglickém jazyce?

Když si na všechny otázky odpověděl „ANO“, vyplň elektronický formulář a se svým strukturovaným životopisem a minimálně se dvěma referencemi z akademického prostředí, pošli na adresu cpf@changenet.sk. Odevzdej rovněž v jediném exempláři v tištěné podobě svojí bakalářskou/diplomovou/dizertační práci do 29. 8. 2014  na adresu: „Centrum pre filantropiu“, Kozia 11, 811 03 Bratislava

Hodnotící komise bude přihlížet na:

  • komplexnost zpracování tématu a společenský kontext tématu
  • originalitu, inovativnost a kritický pohled dané práce
  • formu, obsah a přehlednost práce

Termín vyhodnocení prací je prosinec 2014.

„Centrum pre filantropiu“ pro soutěžící připravilo ceny:

  • 2 ceny v hodnotě 200 € za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci
  • 1 cenu v hodnotě 300 € za nejlepší dizertační práci

V případě zájmu volej na číslo +421 2 54 64 46 82 anebo piš na cpf@changenet.sk. Zde najdeš všechny potřebné informace o soutěži, dokumenty na stáhnutí ale také témata závěrečných prací z minulých let.

Zdroj: http://www.cpf.sk/sk/8-rocnik-sutaze/