4Cities – studuj urbanismus ve čtyřech evropských městech

4cities je dvouleté mezinárodní magisterské studium v rámci programu Erasmus Mundus. Studenti postupně pobývají v Bruselu, Kodani, Vídni a Madridu, kde v angličtině studují problematiku urbanismu.

Cílem programu je prolomit národní vnímání urbanistických problémů a dát studiu tohoto oboru globální celoevropský rozměr. Studijum bude zahrnovat jak analytický výzkum, tak také kreativní disciplíny jako plánování a architekturu. Program je koncipován jako interdisciplinární propojující poznatky různých oborů. Více o studiu se dozvíte zde.

Program je určený studentům s dokončeným bakalářským studiem v oblasti sociologie, geografie, literatury, kultury, architektury, ekonomie, politologie, turismu, historie, managementu, kriminologie, volného času, mediálních studií či podobných oborů. Přihlásit se mohou ti, kteří své bakalářské studium ukončili nejvýše před třemi lety. Přihlásit se mohou také studenti, kteří plánují ukončit bakalářské studium v letošním roce, nebo kteří mají vzdělání v jiné oblasti, posuzovat se bude relevantnost, motivace a případné zkušenosti uchazečů.

Úspěšní uchazeči získají stipendium v jedné ze dvou kategorií: kategorie A pokrývá kompletní náklady na studium a pobyt v zahraničí ve výši přibližně 43 000 Euro za dvouleté studium, kategorie B je pouze finanční podporou ve výši přibližně 20 000 Euro, která nepokryje veškeré náklady studentů. V kategorii A budou více podporováni studenti z neevropských zemí, do programu budou vybráni vždy maximálně dva studenti z každé země. Více o výši stipendií zjistíte zde. Do programu je možné se také přihlásit jako řádný student bez nároku na stipendium.

Uzávěrka přihlášek pro zájemce o stipendium je 20.1.2013. Přihlašovat se můžete přímo prostřednictvím online formuláře zde.

Pro více informací o programu navštivte oficiální stránky 4cities nebo web Mladiinfo.com