Aspen Institute Prague: Vzdělávací program pro mladé lídry

Rádi diskutujete o současných socioekonomických otázkách? Baví nás nahlížet na problémy z různých perspektiv a chtěli byste rozvíjet své vůdcovské schopnosti? Přihlaste se na čtyřdenní vzdělávací seminář Aspen Young Leaders Program 2017.

Aspen Young Leaders Program je pořádán českou pobočkou mezinárodní neziskové organizace Aspen Institute, která byla založena v roce 2012. Cílem Aspen Institute je zprostředkovávat nezávislý a otevřený dialog mezi všemi, které zajímají závažné hospodářské, politické i sociální problémy. Aspen Institute se snaží oslovovat profesionály ze všech oborů –  vědce, mladé podnikatele, umělce – a poskytuje je jim možnost debatovat nad naléhavými otázkami a rozvíjet tak své vůdcovské schopnosti. Mezi nejčastější aktivity Aspen Institutu patří především organizace diskuzí, workshopů určené pro osobnostní a profesionální rozvoj či pořádání veřejných konferencí.

Fotka uživatele Aspen Institute Prague.
Aspen Young Leaders Program 2017. Zdroj: facebook.com/AspenInstitutePrague

Aspen Young Leaders Program 2017

Jednou z aktivit Aspen Institut určených pro mladé talentované lídry je i čtyřdenní seminář Aspen Young Leaders Program 2017.

Cílem tohoto projektu je nabídnout mladým profesionálům prostor uvažovat nad sociálními hodnotami zásadními pro dnešní společnost a na jejich základě formulovat nezbytné kvality a schopnosti současného lídra. Ve formě diskuzí, workshopů, přednášek a dalších interaktivních aktivit se účastníci zabývají nejrůznějšími aspekty správného a úspěšného vůdcovství v sociálním kontextu.

Kdo se může přihlásit?

Program je určen pro mladé talentované profesionály ve věku 20 – 40 let pocházejících z Česka, Slovenska, Maďarska nebo Polska. Podmínkou je plynulá angličtina a předchozí zkušenost z mezinárodního prostředí. Vhodný účastník by měl být otevřený dialogu, ochotný diskutovat současné problémy a nacházet společná řešení a východiska. Účastník může pocházet z jakéhokoli oboru, od ekonomie přes politickou sféru, státní správu či sport až po umění.

Jak, kdy, za kolik?

Kandidáti se mohou hlásit nejpozději do 15. ledna 2017 pomocí online formuláře na stránkách Aspen Institute.

Vybraných 35 kandidátů se následně zúčastní čtyřdenního semináře konaného 2. až 5. března 2017 v západních Čechách.

Program je zpoplatněn částkou 700 € a zahrnuje veškeré výdaje (ubytování, dopravu, stravu). Navzdory vysokému účastnickému poplatku, Aspen Institute nabízí omezené množství stipendií hradící plnou částku.

Další informace

Více informací týkající se organizace a výběrového řízení pro seminář můžete nalézt na stránkách Aspen Institute či v tomto pdf dokumentu. Kromě informací týkající se semináře tu naleznete i report z minulého ročníku.

Zdroj: Aspen Institute Prague